Ako zabezpečiť, aby ste nestratili jediný lead?Pro koho je riešenie určené:

 • Obchod

Prečo:

 • Organizujete webináre, meetingy, alebo konferencie a nemáte informácie, čo sa s leadmi deje?
 • Nemáte zároveň prehľad o tom, odkiaľ ku Vám prichádza najväčší počet leadov?
 • Privítali by ste jasné pravidlá kvalifikácie leadov naprieč celou spoločnosťou?

Čo Vám to prinesie:

 • Vaši obchodníci ušetria denne minimálne 20 minút času, čo znamená cca 70 hodín za rok.
 • Akú hodnotu má 1 hodina Vašeho obchodníka?


Popis riešenia:

 • Úvodné workshopy.
 • Projektové vedenie.
 • Kompletná dokumentácia.
 • Inštalácia a základné nastavenie systému.
 • Príprava API na zakladanie leadov z 2 externých systémov.
 • Nastavenie oprávnení.
 • Integrácia Outlook.
 • Migracia dát.
 • Školenie koncových uživateľov.
 • Školenie reportingu.
 • Školenie administrátorov.
 • Prírpava manuálov a popis procesov.
 • Podpora prevádzky.

Koľko bude trvať realizácia?

 • 24 dníKONTAKTUJTE NÁS