SAP Customer Experience

Vytvárame pozitívne emócie aplikáciou správne zvolených CRM technológii.

Vyhrajte v ekonomike skúseností odlíšením sa a rastom Vášho podnikania poskytovaním výnimočných zákazníckych zážitkov a skúseností.

Vytvorte prepojenú cestu zákazníka založenú na empatii a dôvere, sadou piatich špičkových cloudových řešení, ktoré pomôžu Vašej firme inovovať, integrovať a byt agilný.Prečo SAP Customer Experience

pracujte kdekoľvek
disaster recovery
automatické aktualizácie softwaru
žiadne investičné, iba prevádzkové náklady
lepšia komunikácia a výmena dát
Internet of Things (IoT)
Blockchain
Machine Learning


Kalkulujte ROI hodnotu riešenia

Imlementujte v čase, rozpočte a s očakávanou hodnotou.


Pri zameraní sa na inovácie pre zabezpečenie rastu spoločnosti nezabúdajte na hodnotu riešení, resp. ROI.

Je dôležité, aby bola táto hodnota a očakávané výsledky v súlade so stratégiou vášho biznisu.

Úspešné spoločnosti získavajú oveľa lepšie výsledky, ak očakávané benefity projetku sú jasné od začiatku až po koniec. Tieto spoločnosti aplikujú value management konzistentne v portfóliu svojich projektov, a to počas celého cyklu.

sap customer experience roi calculator
Odborné osvedčenia

Otázky?

Začnite plne využívať výhody modernej platformy pre transformáciu Vašej organizácie ešte dnes – Matej Belák, Partner
Hľadáte viac informácií
o našich službách?