SAP Customer Experience

Vytvárame pozitívne emócie aplikáciou správne zvolených CRM technológii.

Vyhrajte v ekonomike skúseností odlíšením sa a rastom Vášho podnikania poskytovaním výnimočných zákazníckych zážitkov a skúseností.

Vytvorte prepojenú cestu zákazníka založenú na empatii a dôvere, sadou piatich špičkových cloudových řešení, ktoré pomôžu Vašej firme inovovať, integrovať a byt agilný.Prečo SAP Customer Experience

pracujte kdekoľvek
disaster recovery
automatické aktualizácie softwaru
žiadne investičné, iba prevádzkové náklady
lepšia komunikácia a výmena dát
Internet of Things (IoT)
Blockchain
Machine Learning


Kalkulujte ROI hodnotu riešenia

Imlementujte v čase, rozpočte a s očakávanou hodnotou.


Pri zameraní sa na inovácie pre zabezpečenie rastu spoločnosti nezabúdajte na hodnotu riešení, resp. ROI.

Je dôležité, aby bola táto hodnota a očakávané výsledky v súlade so stratégiou vášho biznisu.

Úspešné spoločnosti získavajú oveľa lepšie výsledky, ak očakávané benefity projetku sú jasné od začiatku až po koniec. Tieto spoločnosti aplikujú value management konzistentne v portfóliu svojich projektov, a to počas celého cyklu.

sap customer experience roi calculator
Odborné osvedčenia

sap cpq certified specialist  sap cloud for customer certified associate   sap sales cloud certified associate   sap commissions certified specialist  sap cervice cloud certified associate  "sap

Prípadové štúdie

Otázky?

Začnite plne využívať výhody modernej platformy pre transformáciu Vašej organizácie ešte dnes – Matej Belák, Partner
Hľadáte viac informácií
o našich službách?