Certifikácia

Slogan spoločnosti Anodius Walk the Talk (slová sú činy) plne vyjadruje podnikateľskú filozofiu a politiku kvality.

Kvalita je slovo ktoré sa používa pomerne často, a hoci takmer každý vie o čo ide, nie je jednoduché ju pomenovať. Kvalitu chápeme ako subjektívne hodnotenie, ktoré odráža zhodu medzi hodnotami a zažitou skutočnosťou.

Ak Vás zujíma kvalita služieb spoločnosti Anodius, jednoducho sa opýtajte našich partnerov, zákazníkov alebo zamestnancov, či naše slová sú aj činy (Walk the Talk).

SLOVÁ SÚ ČINY

Naša komunikácia je otvorená, transparentná a úprimná. Tvorí základ všetkých našich vzťahov, ktoré vedú k dlhodobej spokojnosti.

Prácu vykonávame čestne a zodpovedne, pričom kladieme dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníkov.

Našou prioritou je budovať dlhodobo úspešné vzťahy založené na férovosti a vzájomnej dôvere.

Spoločtnosť Anodius je SAP services partner & value-added reseller (VAR) od roku 2008.
salesforce crm
Sme taktiež Salesforce Cloud Alliance Partner od roku 2013.
Kvalita našich služieb bola preverená a osvedčená QMS ISO 9001:2008 audítorom, oblasť IT poradenstvo.  Aktuálny certifikát vydala certifikačná agentúra ELBACERT a. s. dňa 3. októbra 2016 pod číslom 2016119.


Kvalita našich služieb bola preverená a osvedčená QMS ISO 27001 audítorom, systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Aktuálny certifikát vydala certifikačná agentúra ELBACERT a. s. dňa 12. septembra 2017 pod číslom 2017235.


Kvalita našich služieb bola preverená a osvedčená QMS ISO 20000-1 audítorom, oblasť systém manažérstva služieb v IT. Aktuálny certifikát vydala certifikačná agentúra ELBACERT a. s. dňa 12. septembra 2017 pod číslom 2017234.

PREČO MY?

crm consulting companies

TÍM

KNOW HOW

KVALITA

SKÚSENOSTI

Blog

10.01.18
top_free_crm_2017_anodius

TOP dostupné CRM systémy pre podporu malých firiem

Udržiavanie aktuálnych informácii v reálnom čase o leadoch, zákazníkoch a kontaktoch je životne dôležitá úloha pre každý biznis. […]