CertifikáciaSlogan spoločnosti plne vyjadruje podnikateľskú filozofiu a politiku kvality.

Kvalita je slovo ktoré sa používa pomerne často, a hoci takmer každý vie o čo ide, nie je jednoduché ju pomenovať. Kvalitu chápeme ako subjektívne hodnotenie, ktoré odráža zhodu medzi hodnotami a zažitou skutočnosťou.

Ak Vás zujíma kvalita služieb spoločnosti, jednoducho sa opýtajte našich obchodných partnerov, zákazníkov alebo zamestnancov.

Zážitok rozhoduje

experience matters

Naša komunikácia je otvorená, transparentná a úprimná. Tvorí základ všetkých našich vzťahov, ktoré vedú k dlhodobej spokojnosti.

Prácu vykonávame čestne a zodpovedne, pričom kladieme dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníkov.

Našou prioritou je budovať dlhodobo úspešné vzťahy založené na férovosti a vzájomnej dôvere.


sap partner

Anodius je SAP partner od roku 2008.ZISTI VIACsalesforce crm
Sme taktiež Salesforce Partner od roku 2014.ZISTI VIACqualtrics
Sme taktiež Qualtrics Partner od roku 2020.ZISTI VIACqualtrics
Sme taktiež Staffino Partner od roku 2019.ZISTI VIAC
iso 9001:2016
Kvalita našich služieb bola preverená a osvedčená QMS ISO 9001:2016 auditorom, oblasť IT poradenstvo. Aktuálny certifikát vydala certifikačná agentúra ELBACERT a. s. dňa 14.9.2019 pod číslom 2016119.
iso 27001

Kvalita našich služieb bola preverená a osvedčená QMS ISO 27001 auditorom, systém managementu informačnej bezpečnosti. Aktuálny certifikát vydala certifikačná agentúra ELBACERT a. s. dňa 12.9.2019 pod číslom 2017235.
iso 20000

Kvalita našich služieb bola preverená a osvedčená QMS ISO 20000-1 audítorom, oblasť systém manažérstva služieb v IT. Aktuálny certifikát vydala certifikačná agentúra ELBACERT a. s. dňa 12.9.2019 pod číslom 2017234.