SAP FSM Basic



Platforma

Produkt demo

Obsahuje

 • CRM úvodný workshop (zdarma)
 • Projektové vedenie
 • Cieľový koncept
 • Základné nastavenie systému
 • Nastavenie 1 servisného workflow s 5 krokmi
 • Nastavenie mobilnej aplikácie pre jednu platformu
 • Vytvorenie smartformulára s 10 otázkami
 • Tvorba užívateľov
 • Nastavenie oprávnení
 • Migrácia dať
 • Školenia užívateľov
 • Príprava manuálov

Neobsahuje

 • Licencie produktu

Cena

 • 27 500 EUR, bez DPH






KONTAKTUJTE NÁS