21. februára 2020

Motivácia je správna cesta v SAP Commissions

Čo to je SAP Commissions?

Jednoduché a prehľadné cloudové riešenie pre kalkuláciu provízií, sadzieb a bonusov predajcov. Tento primárny cieľ splní s ľahkosťou. Poďme sa zamerať na ten sekundárny. Aký to je? Riadenie predaja prostredníctvom predajcov. Ako? Takto: Produkt A sa predáva menej, ako sme pôvodne zamýšľali. Radi by sme predali o 2000 kusov viac Produktu A na Trhu 1. Predajcom upravíme provízie tak, aby ich motivácia priviedla k vyššiemu predaju Produktu A na Trhu 1.

Motivácia je správna cesta v SAP Commissions 1

 

Pre koho je SAP Commissions určený?

 

Pre všetkých, ktorí chcú maximalizovať predajný výkon, zlepšiť skúsenosť s predajom a spresniť vykonávanie predaja. Veľké obchodné tímy, nadmerný a periodický objem transakcií budú automaticky riadené tak jednoducho, že zabudnete na ich mohutnosť.

Motivácia je správna cesta v SAP Commissions 2

 

Nezáleží na tom koľko produktov a značiek predávate, ani na tom, v koľkých menách. Na kalkuláciu v SAP Commissions sa môžete vždy spoľahnúť.

Motivácia je správna cesta v SAP Commissions 3

 

Prečo použiť SAP Commissions?

 

Prinesiete transparentnosť a flexibilitu Vášmu tímu. Zosúladením firemných a individuálnych cieľov vytvoríte úspešný predajný cyklus. Zabezpečte férovosť a efektívnosť odmien so systémom, ktorý sa nemýli.

Motivácia je správna cesta v SAP Commissions 4

 

Zvýšite prehľadnosť integrovaním najdôležitejších informácií a reportov do jedného zobrazenia. Každý predajca a manažér si môže obrazovku nastaviť podľa vlastných predstáv. Upravovať kalkuláciu je jednoduché a zavedenie rýchle. Vaše distribučné kanály vďaka tomu budú rásť.

Motivácia je správna cesta v SAP Commissions 5

 

Ešte stále používate kompenzačný plán v tabuľkovom programe? Napíšte nám, a my Vám radi predstavíme SAP Commissions.

Andrea Novosadová, CX consultant