10. februára 2020

Predíďte nespokojnosti a odchodu Vašich zamestnancov

Tím lídri môžu zlepšiť zapojenie zamestnancov, vďaka cielenej spätnej väzbe v reálnom čase. Stačí im začať používať Qualtrics XM – analytický nástroj, ktorý im ukáže na čo sa majú zamerať, aby zlepšili spokojnosť členov tímu a následne výkon svojho tímu.

Qualtrics Employee Experience  prináša nový a strategický prístup v oblasti merania a analyzovania Zamestnaneckej Skúsenosti (EX). Vďaka tomuto systému budete vedieť okamžite identifikovať zlomové momenty u vašich zamestnancov a predísť negatívnych následkom. Systém umožňuje spojiť X-dáta (zamestnanecká skúsenosť) s  O-dátami (prevádzkové dáta) a vďaka analýze navrhnúť manažérom strategicky správne riešenie. Pomocou Qualtrics môžete opäť vtiahnuť zamestnancov do centra vašej organizácie. 

Predíďte nespokojnosti a odchodu Vašich zamestnancov 1

 

Vďaka Qualtrics budete vedieť

  • Vyhľadávať a analyzovať skryté možnosti zamestnancov a zvyšovať ich celkovú produktivitu
  • Správne cieliť a zlepšovať uspokojovanie potrieb zamestnancov
  • Zvýšiť zapojenie zamestnancov naprieč tímom a celou organizáciou
  • Riešiť problémy okamžite na základe zberu a analýzy dát v reálnom čase
  • Znížiť náklady na nechcené a nepotrebné personálne opatrenia

 

V čom je Qualtrics nový a strategický? V čom je jeho výnimočnosť, ktorá spôsobuje jeho celosvetovú popularitu a masívne nasadenie

Samotný systém napríklad obsahuje predkonfigurované programy, ktoré obsahujú odborný obsah, workflow, prednastavené dashboardy, a automatizáciu priamo na Qualtrics XM Platform.

Pre meranie a riadenie zamestnaneckej skúsenosti (EX) sú k dispozícií napríklad aj tieto riešenia:

  • Corporate Responsibility Solution slúži na pochopenie toho, ako zamestnanci vnímajú samotnú povesť firmy, jej zapojenie do komunity a jej kroky v oblasti environmentalistiky.
  • Ethics Solution je riešenie zamerané na zamestnanecké vnímanie férovosti na pracovisku a ich názor na vnímanie obchodných praktík a etiky od manažérov až po vedenie spoločnosti.
  • Safety Solution slúži na získanie spätnej väzby zamestnancov v tom, ako spoločnosť podporuje a posilňuje bezpečné správanie.
  • Work/Life Balance Solution zabezpečuje porozumenie ako zamestnancov ovplyvňuje stres, preťaženosť a firemná/tímová kultúra.
  • Growth and Development Solution zisťuje ako konkrétni zamestnanci vnímajú svoj kariérny rozvoj a ako vnímajú podporu manažérov/tím lídrov v súvislosti s príležitosťou na rast.

 

Qualtrics Employee Experience  poskytuje aj rôzne dôležité funkcionality a nástroje pre riadenie ľudských zdrojov a zamestnaneckej skúsenosti:

EX Mobile Dashboards je funkčnosť zabudovaná do Qualtrics XM mobilnej aplikácie. Manažéri a tím lídri si vďaka tomu vedia kedykoľvek pozrieť výsledky zapojenia členov svojich tímov a podrobne analyzovať informácie a plány, ktoré môžu zdieľať s ostatnými.

EX Homepage je centrum skúseností zamestnancov pre HR profesionálov, manažérov a tím lídrov. Toto je jednotné miesto, kde sa organizácia môže zamerať na činnosti, ktoré budú mať vplyv na zamestnancov a zdieľať tieto informácie.  

Employer Brand Tracking je nástroj, ktorý poskytuje ucelený obraz o vnímaní značky spoločnosti integráciou odpovedí z webových stránok tretích strán ako napríklad Glassdoor a Indeed do svojích dashboardov. Toto umožňuje kombinovať odpovede od interných zamestnancov s odpoveďami od externých zamestnancov. Vďaka tomu je možne získať ešte presnejší pohľad na spoločnosť a jej značku.

Benefits Optimizer je analytický nástroj, ktorý optimalizuje firemné benefity a kompenzácie. Nástoj vykonáva hĺbkovú štúdiu s cieľom identifikovať ideálne balíky výhod pre zamestnancov spoločnosti podľa rozpočtu a požiadaviek, pričom zvažuje kompromisy rôznych možností. Nástroj do centra stavia zamestnancov a ich preferované kritéria na benefity.

Digital Listening Posts umožňuje zamestnancom poskytovať anonymnú spätnú väzbu kedykoľvek, nie len cez pravidelné alebo ročné prieskumy. Napríklad zamestnanci na front deskoch môžu zanechať spätnú väzbu o každej interakcií so zákazníkom a navrhnúť oblasti na zlepšenie zákazníckej skúsenosti v reálnom čase.

A viete čo by stačilo Vám, aby ste si zabezpečili spokojných a lojálnych zamestnancov? Objednajte si  ukážku a bezplatnú konzultáciu cez kontaktný formulár.

Matej Belák, CX team leader