24. januára 2020

ZBOHOM SALES NEEFEKTIVITA, VITAJ SALES AUTOMATIZÁCIA

Začiatok roka. Nové obchodné ciele a nový obchodný plán. Konečne máš príležitosť konať. Konečne môžeš dať ZBOHOM premrhaným obchodným prípadom, nedoriešeným reklamáciám a strateným leadom, zbytočným a neefektívnym činnostiam, ako aj nekonečnému pátraniu po relevantných a správnych údajoch. S radosťou/úľavou/nadšením PRIVÍTAJ sales automatizačné procesy, 360° pohľad na firmu a všetky dôležité informácie na jednom mieste. Pretože čas, ktorý máš k dispozícii na obchodovanie je limitovaný. Pretože čas, je najdôležitejší zdroj obchodníka.

ZBOHOM SALES NEEFEKTIVITA, VITAJ SALES AUTOMATIZÁCIA 1


Keď sa obzrieš na minulý rok s hrôzou zisťuješ, že veľa vecí, ktoré si chcel vo firme zlepšiť (áno priznaj si, ešte stále máš motiváciu a drive veci zlepšovať) sa nepodarilo zrealizovať. Je jedno, či dôvodom bola prílišná ambícia v množstve cieľov, nesprávne načasovanie, nedostatok zdrojov, slabá podpora vedenia, alebo jednoducho na to nezostal čas počas riešenia každodenných problémov.

Každý predchádzajúci rok bol asi v tomto veľmi podobný. Počas roka Ti napadali rôzne malé aj väčšie vylepšenia systému práce, získavania a evidencie informácií, riešenia obchodných prípadov, atď. Veci, ktoré mohli ušetriť čas Tebe a Tvojim kolegom. A samozrejme v konečnom dôsledku mali smerovať k tomu, aby sa čo najrýchlejšie naplnili obchodné ciele firmy. Koniec roka, tak ako vždy, však skončil rozčarovaním, že sa toho podarilo zmeniť iba veľmi málo.

Čo by si mohol urobiť tento rok inak, aby sa tie drobné, ale veľmi podstatné vylepšenia na oddelení predaja skutočne udiali? Čo keby sa Tvoje predstavy a želania, zmenili jednoducho na jasné požiadavky:

  1. Chcem mať kedykoľvek a kdekoľvek dostupné kompletné informácie o zákazníkoch a nechcem pri tom používať rôzne informačné systémy.
  2. Chcem, aby s rovnakými informáciami robili aj ostatné oddelenia, aby som nemusel vysvetľovať, prečo je pri každej komunikácii so zákazníkom dôležité vedieť o koho ide a aká je jeho významnosť pre firmu. Na druhej strane chcem, aby mal každý prístup k takým informáciám, ktoré potrebuje pre čo najlepšiu obsluhu zákazníkov.
  3. Chcem mať prehľad o tom, v akej fáze procesu sa nachádzajú jednotlivé zákazky.
  4. Chcem, aby komunikácia vo firme bola riešená efektívne a relevantne s ohľadom na konkrétny problém alebo obchodný prípad, nechcem byť nezmyselne a alibisticky spamovaný vlastnými kolegami.
  5. Chcem, aby vo firme existoval spôsob, ako získavať nových zákazníkov aj so zdanlivo nesúvisiacich spojení s firmou (otázky a reakcie zákazníkov z webu alebo emailu, reklamácie a pod.)
  6. Chcem vidieť informácie o zákazníkoch a všetky iné informácie, ktoré s nimi súvisia vo forme a v štruktúre aká mi vyhovuje, ale chcem aby túto možnosť mali aj moji kolegovia bez dodatočných nákladov a časovo náročných riešení.
  7. Chcem mať prehľad o tom, ktoré obchodné alebo marketingové nástroje prispeli k úspešnému uzavretiu obchodu.
  8. Chcem, aby požiadavky na úpravy v systéme mohli byť realizované flexibilnejšie a jednoduchšie.
  9. Chcem menej času tráviť vymýšľaním a napĺňaním tabuliek.
  10. Chcem, aby väčšina z týchto vecí bola automatizovaná a obmedzilo sa tak mrhanie časom a zlyhanie ľudského faktora, a aby všetky tieto požiadavky viedli k získaniu pozitívnej zákazníckej skúsenosti.

ZBOHOM SALES NEEFEKTIVITA, VITAJ SALES AUTOMATIZÁCIA 2

Ak chceš pomôcť s uspokojením vyššie uvedených požiadaviek, je správny čas začať používať SALESFORCE, moderné technologické riešenie, ktoré používajú úspešní obchodníci po celom svete.

Jediné, čo ešte musíš urobiť, je presvedčiť vedenie o tom, že investícia do sales automatizácie je to správne riešenie pre zvýšenie produktivity Vášho obchodného teamu.

PS1: Ak potrebuješ čas a viac informácií, klikni na tieto linky:

https://www.anodius.com/sk/salesforce-uvod/

https://www.anodius.com/sk/hladka-integracia-salesforce-sap-crm-ecc/

Martina Romanová, CRM consultant