9. januára 2020

5 novoročných predsavzatí pre nakopnutie obchodného tímu

Vetu začínajúcu slovami „Od nového roku…“ ste pravdepodobne za posledné týždne počuli z mnohých úst, vrátane tých svojich. Možno je to čistá prokrastinácia alebo to myslíte smrteľne vážne. Faktom je, že Nový rok prináša každému príležitosť štartu s „čistým štítom“ alebo stanovenia si cieľov do najbližšieho obdobia za účelom zlepšiť sa. Výnimkou nie sú ani sales manažéri a ich predajcovia.

5 novoročných predsavzatí pre nakopnutie obchodného tímu 1

Či už som mal zlý alebo dobrý rok 2019 z hľadiska predaja, hlavné je, že som pripravený konať. Novoročné predsavzatia môžu pomôcť nakopnúť sales performance môjho tímu a tu je mojich 5:

1. Budem orientovaný na zákazníka

5 novoročných predsavzatí pre nakopnutie obchodného tímu 2

Bez jasnej Customer Experience stratégie sa do biznisu radšej ani nepustím.  Pri akomkoľvek kontakte so zákazníkmi sa zameriam na celkovú customer journey, a budem sa snažiť pochopiť, akú ponuku v akej fáze customer journey môj zákazník očakáva. Aj keď som primárne obchodník, som dôležitou súčasťou tvorby pozitívneho zákazníckeho zážitku. Preto keď s nevyhnutnou dávkou analýzy a zákazníckej empatie pochopím ich potreby a požiadavky, budem schopný pripraviť takú value offer, pomocou ktorej predám viac. A o to mi v konečnom dôsledku ide.

 
2. Využijem svoj čas naplno

5 novoročných predsavzatí pre nakopnutie obchodného tímu 3

Čas je najdôležitejší zdroj obchodníka. Je limitovaný a nedá sa „prikúpiť“. Preto ním nebudem mrhať na nekvalitné leady a komunikáciu s nekompetentnými ľuďmi. Pri vyberaní leadov pre konverziu na deal, zvážim finančný potenciál, či mám prístup k ľuďom, ktorí rozhodujú a či dokážem vytvoriť ponuku s pridanou hodnotou, ktorá urýchli rozhodovanie zákazníka. Vytvorím si systém prioritizácie leadov a budem sa venovať iba tým perspektívnym.

Ďalšia oblasť, v ktorej môžem stratiť drahocenné hodiny je cestovanie. Tomu sa nevyhnem, preto budem myslieť šikovne a strategicky. Stretnutia so zákazníkmi si naplánujem tak, aby som strávil čo najmenej času neproduktívnym cestovaním a aj časové medzery medzi stretnutiami využijem efektívnejšie.


3. Vybudujem si tím prvotriednych hráčov

Začnem vyhodnocovať talent svojho tímu. Identifikujem mojich top predajcov aj prostredníctvom analýz a reportov. Tých budem ďalej motivovať a nasadím na najlepších zákazníkov. Vďaka A-čkovým hráčom zistím nedostatky u tých horších a môžem ich koučovať pomocou rozvojových plánov. Vďaka kontinuálnemu monitoringu odhalím včas slabé články obchodného tímu a môžem ich opraviť alebo nahradiť.

4. Prehĺbim spoluprácu s inými oddeleniami

5 novoročných predsavzatí pre nakopnutie obchodného tímu 4

V jednej organizácii by všetci mali ťahať za jeden povraz. Lepšie sa potom dosahujú obchodné výsledky. Preto začnem viac spolupracovať s inými oddeleniami. Oddelenie zákazníckych služieb má dôležité informácie o problémoch a potrebách existujúcich zákazníkov. Prečo ich nevyužiť na cross selling alebo upselling. Zákaznícke služby ako zdroj leadov používa máloktorá firma, ale ja to rád využijem. Marketingovému oddeleniu budem posielať užitočné informácie o zákazníkoch, vďaka ktorým mi oni na oplátku posunú ďalšie kvalitné leady. Kvalitné leady znamenajú lepšiu konverziu, čo znamená vyšší predaj.


5. Na splnenie predsavzatí si zoberiem úžitočného pomocníka

5 novoročných predsavzatí pre nakopnutie obchodného tímu 5

Začnem rok 2020 skutočne na plný plyn. Budem predsavzatia zdieľať so svojím tímom. Naplánujem si počas roka míľniky, aby som mohol sledovať progres. K naplneniu všetkých týchto predsavzatí mi pomôže užitočný pomocník – SAP Sales Cloud. Mimo iné mi umožní vygenerovať a upravovať ponuku priamo u zákazníka, plánovať trasy stretnutí, sledovať výkon svojho tímu alebo generovať nové leady prostredníctvom integrácie s inými systémami. Verím, že so SAP Sales Cloudom bude obchodný rok 2020 výrazne lepší.

Dominik Filip, CX Consultant