20. decembra 2019

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911?

Tak ako každý rok v novembri, SAP pravidelne vydáva novú verziu SAP Cloud for Customer, ako posledný release kvartálneho release cyklu v aktuálnom roku. Najdôležitejším termínom je upgrade produkčných systémov, ktorý bol tentoraz stanovený na 16. – 17. novembra 2019. V novom release pribudol rad užitočných vylepšení a v tomto blogu sa pozrieme na niektoré z najzaujímavejších.

 

 

Ukončenie prevádzky HTML5 UI

Ako už bolo mnohokrát avizované, upgrade produkčných systémov na novú verziu 1911 znamená definitívny koniec prostredia HTML5 UI. Teraz je dostupné už len prostredie Fiori a to pre všetkých užívateľov.

 

 

Editácia priamo v riadkoch Dataset (iba Desktop)

Užívatelia teraz môžu editovať dáta priamo v bunkách v prehľade dát, bez nutnosti navigácie do detailného pohľadu.

Podmienkou je, aby administrátor nastavil voľby „Enable Inline Editing in Browser“ a „Enable Editing in Dataset“. Táto nová funkcionalita nepochybne ušetrí čas a zbytočné klikanie navyše.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_01

 

Content Transfer nahradený Transport Managementom

Transport managemetu bude novo využívaný na prenos nastavenia Adaptation medzi tenantami namiesto Content Transferu, ktorý už nebude k dispozícii. Transport Management má viac funkcionalít a je flexibilnejším nástrojom.

 

 

Ukončenie prevádzky Mass Data Maintenance

Mass Data Maintenance už v novom release nie je k dispozícii. Pre migráciu dát a ďalšie aktivity súvisiace s data managementom je odporúčané využívať Data Workbench.

 

 

Vytvorenie ticketu pre viacero registrovaných produktov

Pri vytváraní nového ticketu je teraz možné zvoliť niekoľko registrovaných produktov. Prípadne je tiež možné vybrať viac registrovaných produktov priamo v príslušnom WorkCentre s prehľadom registrovaných produktov a potom vytvoriť nový ticket pre všetky vybrané.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_02

 

Možnosť vložiť položky ticketu z Excelu

Novo je možné skopírovať zoznam položiek ticketu zo súboru Excelu a vložiť do ticketu. To môže byť veľmi prínosné, ak často pridávame do ticketu väčšie množstvo položiek, ako napríklad viac súčiastok/dielov pre servisné úkony.

 

 

Priama editácia ticketu v zozname

Priorita a predmet ticketu možné editovať priamo v zozname ticketov a nie je nutné ísť do detailu ticketu. Navyše je možné označiť viac ticketov a hromadne u nich zmeniť prioritu alebo status.

 

Prepojenie existujúcich Sales Order a Ticket

Novo je možné prepojiť už existujúce Sales Order s ticket. Pred touto zmenou bolo prepojenie iba pri nových Sales Order, vytvorených z ticketov.

 

 

Možnosť logovania v Ticket

Možno nastaviť logovanie akéhokoľvek zobrazenie Subjektu ticketu a pole Type. Kdekoľvek, kde je možné vidieť tieto údaje, bude zalogovanie, že boli tieto údaje zobrazené. Ak je toto logovanie aktivované, je potrebné mať na pamäti, že logovacie súbory môžu byť niekoľkonásobne väčšie.

 

 

Vytvorenie ticketu samostatne pre Direct message

Je možné zvoliť, či chceme sledovať Public messages prostredníctvom ticketu. V predchádzajúcom release sa tickety vytvárali zároveň k public messages a direct messages. Teraz je možné zvoliť vytvorenie ticketu iba pre direct messages. Ušetrí sa teda čas strávený manuálnym zatváraním ticketov z public messages v prípade, že sme ich nechceli sledovať.

Pre sprístupnenie tejto funkcionality je potrebné ísť do Administrator – Service and Social – Social media Channels – otvoriť príslušnú položku zo zoznamu a potom aktivovať voľbu Create Ticket For Direct Message Only. Administrátori môžu túto možnosť povoliť tiež pri zakladaní nového Social media channelu.

 

 

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_03

 

Custom Status u znovuotvorených ticketov

Pre všetky Social tickets, znovuotvorenie prostredníctvom direct messages alebo komentárov zákazníkov, bol defaultne nastavený status In Process. Teraz je možné pre tieto tickety nastaviť iné statusy. (Je potrebné mať na zreteli, že follow-up workflow rules, založené na custom statusu, nemôžu byť použité.)

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_04

 

Email Template pre odpovede – využitie u ostatných objektov

Email Template pre odpovede u ticketov možno využiť už aj pre ostatné objekty.

Konkrétne u týchto objektov:

 

  • Accounts
  • Contacts
  • Individual Customers
  • Leads
  • Opportunities
  • Sales Orders
  • Sales Quotes

  

Placeholders v podpisových templates

Placeholder pre first name, last name a nickname možno teraz vložiť do podpisových templates.

Konkrétna podoba Placeholders je táto: #UserFirstName, #UserLastname, #UserNickName.

 

 

Update lokalít položiek zároveň s updatom zákazníka položiek v Installed Base

Lokalitu položiek (status Active / Preparation) je možné updatovať zároveň s aktualizovaním zákazníka položiek v Installed Base. Môžeme si zvoliť, či lokalita položky v Installed base bude zmenená, pokiaľ sa zmení zákazník položiek.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_05

 

Installation Points a Installed Base – exportovanie do Excelu

Funkcia Exportovanie do Excelu bola pridaná do WorkCenter views Installation Points a Installed Base.

 

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_06

 

Editovateľné pole Product

Teraz je možné editovať pole Product na Registrovanom produktu.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_07


 

 

Approved časové záznamy v reportoch

Replikované časové záznamy z FSM, v stave Approved, je možné pridať do time reportov pre ďalšie spracovanie. Ak sú T&M Journals v statuse Approved v FSM a zreplikované do C4C, status ostáva nezmenený. Časové záznamy môžu byť importované do zodpovedajúceho C4C time reportu pre ďalšie spracovanie a postúpenie do ERP.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_08

Vojtěch Skalník, SAP Consultant