20. prosince 2019

Co je nového ve SAP Service Cloud 1911?

Tak jako každý rok v listopadu, SAP pravidelně vydává novou verzi SAP Cloud for Customer, jakožto poslední release kvartálního release cyklu v aktuálním roce. Nejdůležitějším termínem je upgrade produkčních systémů, který byl tentokrát stanoven na 16. – 17. listopadu 2019. V novém release přibyla řada užitečných vylepšení a v tomto blogu se podíváme na některé z nejzajímavějších.

 

 

Ukončení provozu HTML5 UI

Jak již bylo mnohokrát avizováno, upgrade produkčních systémů na novou verzi 1911 znamená definitivní konec prostředí HTML5 UI. Nyní je dosupné již pouze prostředí Fiori a to pro všechny uživatele.

 

 

Editace přímo v řádcích Datasetu (pouze Desktop)

Uživatelé nyní mohou editovat data přímo v buňkách v přehledu dat, bez nutnosti navigace do detailního pohledu.

Podmínkou je, aby administrátor nastavil volby “Enable Inline Editing in Browser” a “Enable Editing in Dataset”. Tato nová funkcionalita nepochybně ušetří čas a zbytečné klikání navíc.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_01

 

Content Transfer nahrazen Transport Managementem

Transport managemetu bude nově využíván pro přenos nastavení Adaptation mezi tenanty namísto Content Transferu, který již nebude k dispozici. Transport Management má více funkcionalit a je flexibilnějším nástrojem.

 

 

Ukončení provozu Mass Data Maintenance

Mass Data Maintenance již v novém releasu není k dispozici. Pro migraci dat a další aktivity související s data managementem je doporučené využívat Data Workbench.

 

 

Vytvoření ticketu pro vícero registrovaných produktů

Při vytváření nového ticketu je nyní možné zvolit několik registrovaných produktů. Případně je také možné vybrat více registrovaných produktů přímo v příslušném workcentru s přehledem registrovaných produktů a pak vytvořit nový ticket pro všechny vybrané.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_02

 

Možnost vložit položky ticketu z Excelu

Nově je možné zkopírovat seznam položek ticketu ze souboru Excelu a vložit do ticketu. To může být velmi přínosné, pokud často přidáváme do ticketu větší množství položek, jako například více součástek/dílů pro servisní úkony.

 

 

Přímá editace ticketu v seznamu

Priorita a předmět ticketu lze editovat přímo v seznamu ticketů a není nutné jít do detailu ticketu. Navíc je možné označit více ticketů a hromadně u nich změnit prioritu nebo status.

 

 

Propojení existujícího Sales orderu a Ticketu

Nově je možné propojit již existující Sales order s ticketem. Před touto změnou bylo propojení pouze u nových Sales orderů, vytvořených z ticketů.

 

 

Možnost logování v ticketech

Lze nastavit logování jakéhokoliv zobrazení Subjektu ticketu a pole Type. Kdekoliv, kde je možné vidět tyto údaje, bude zalogováno, že byly tyto údaje zobrazeny. Pokud je toto logování aktivované, je třeba mít na paměti, že logovací soubory můžou být několikanásobně větší.

 

 

Vytvoření ticketu samostatně pro Direct message

Je možné zvolit, zda chceme sledovat Public messages prostřednictvím ticketu. V předchozím release se tickety vytvářely zároveň k public messages a direct messages. Nyní lze zvolit vytvoření ticketu pouze pro direct messages. Ušetří se tedy čas strávený manuálním zavíráním ticketů z public messages v případě, že jsme je nechtěli sledovat.

Pro zpřístupnění této funkcionality je třeba jít do Administrator – Service and Social – Social media Channels – otevřít příslušnou položku ze seznamu a poté aktivovat volbu Create Ticket For Direct Message Only. Administrátoři mohou tuto možnost povolit také při zakládání nového Social media channelu.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_03

 

Custom Status u znovuotevřených ticketů

Pro veškeré Social tickets, znovuotevřené prostřednictvím direct messages nebo komentářů zákazníků, byl defaultně nastaven status In Process. Nyní je možné pro tyto tickety nastavit jiné statusy. (Je třeba mít na zřeteli, že follow-up workflow rules, založené na custom statusu, nemohou být použité.)

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_04

 

Email Template pro odpovědi – využití u ostatních objektů

Email Template pro odpovědi u ticketů lze využít již také pro ostatní objekty.

Konkrétně u těchto objektů:

 

  • Accounts
  • Contacts
  • Individual Customers
  • Leads
  • Opportunities
  • Sales Orders
  • Sales Quotes

 

Placeholders v podpisových templates

Placeholder pro first name, last name a nickname lze nyní vložit do podpisových templates.

Konkrétní podoba placeholders je tato: #UserFirstName, #UserLastname, #UserNickName.

 

 

Update lokalit položek zároveň s Updatem zákazníka položek v Installed Base

Lokalitu položek (status Active / Preparation) je možné updatovat zároveň s updatováním zákazníka položek v Installed Base. Můžeme si zvolit, zda lokalita položky v Installed base bude změněna, pokud se změní zákazník položek.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_05

 

Installation Points a Installed Base – exportování do Excelu

Funkce Exportování do Excelu byla přidána do workcenter views Installation Points a Installed Base.

 

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_06

 

Editovatelné pole Product

Nyní je možné editovat pole Product na Registrovaném produktu.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_07


 

Approved časové záznamy v reportech

Replikované časové záznamy z FSM, ve stavu Approved, je možné přidat do time reportů pro další zpracování. Pokud jsou T&M Journals ve statusu Approved v FSM a zreplikované do C4C, status zůstává nezměněn. Časové záznamy mohou být importovány do odpovídajícího C4C time reportu pro další zpracování a postoupení do ERP.

 

Čo je nové v SAP Service Cloud 1911_08

Vojtěch Skalník, SAP Consultant