10. února 2020

Předejděte nespokojenosti a odchodu Vašich zaměstnanců

Tým lídři mohou zlepšit zapojení zaměstnanců, díky cílené zpětné vazbě v reálném čase. Stačí jim začít používat Qualtrics XM – analytický nástroj, který jim ukáže na co se mají zaměřit, aby zlepšili spokojenost členů týmu a následně výkon svého týmu.
Předejděte nespokojenosti a odchodu Vašich zaměstnanců 1

Qualtrics Employee Experience přináší nový a strategický přístup v oblasti měření a analyzování zaměstnanecké zkušenosti (EX). Díky tomuto systému budete umět okamžitě identifikovat zlomové momenty u vašich zaměstnanců a předejít tak negativním následkům. Systém umožňuje spojit X-data (zaměstnanecká zkušenost) s O-daty (provozní data) a díky analýze navrhnout manažerům strategicky správné řešení. Pomocí Qualtrics můžete opět vtáhnout zaměstnance do centra vaší organizace. 

 

Díky Qualtrics budete umět

  • Vyhledávat a analyzovat skryté možnosti zaměstnanců a zvyšovat jejich celkovou produktivitu.
  • Správně cílit a zlepšovat uspokojování potřeb zaměstnanců.
  • Zvýšit zapojení zaměstnanců napříč týmem a celou organizací.
  • Řešit problémy okamžitě na základě sběru a analýzy dat v reálném čase.
  • Snížit náklady na nechtěné a nepotřebné personální opatření.

 

V čem je Qualtrics nový a strategický? V čem je jeho výjimečnost, která způsobuje jeho celosvětovou popularitu a masivní nasazení

Samotný systém například obsahuje předkonfigurované programy, které obsahují odborný obsah, workflow, přednastavené dashboardy a automatizaci přímo na Qualtrics XM Platform.

Pro měření a řízení zaměstnanecké zkušenosti (EX) jsou k dispozici například i tato řešení:

  • Corporate Responsibility Solution slouží k pochopení toho, jak zaměstnanci vnímají samotnou pověst firmy, její zapojení do komunity a její kroky v oblasti environmentalistiky.
  • Ethics Solution je řešení zaměřené na zaměstnanecké vnímání férovosti na pracovišti a jejich názor na vnímání obchodních praktik a etiky od manažerů až po vedení společnosti.
  • Safety Solution slouží k získání zpětné vazby zaměstnanců v tom, jak společnost podporuje a posiluje bezpečné chování.
  • Work / Life Balance Solution zabezpečuje porozumění jak zaměstnance ovlivňuje stres, přetížení a firemní / týmová kultura.
  • Growth and Development Solution zjišťuje jak konkrétní zaměstnanci vnímají svůj kariérní rozvoj a jak vnímají podporu manažerů / tým lídrů v souvislosti s příležitostí na růst.

Qualtrics Employee Experience poskytuje i různé důležité funkcionality a nástroje pro řízení lidských zdrojů a zaměstnanecké zkušenosti:

EX Mobile Dashboards je funkčnost zabudována do Qualtrics XM mobilní aplikace. Manažeři a tým lídři se díky tomu mohou kdykoli podívat na výsledky zapojení členů svých týmů a podrobně analyzovat informace a plány, které mohou sdílet s ostatními.

EX Homepage je centrum zkušeností zaměstnanců pro HR profesionály, manažery a tým lídry. Toto je jednotné místo, kde se organizace může zaměřit na činnosti, které budou mít vliv na zaměstnance a sdílení těchto informací.

Employer Brand Tracking je nástroj, který poskytuje ucelený obraz o vnímání značky společnosti integrací odpovědí z webových stránek třetích stran jako například Glassdoor a Indeed do svých dashboardů. Toto umožňuje kombinovat odpovědi od interních zaměstnanců s odpověďmi od externích zaměstnanců. Díky tomu je možné získat ještě přesnější pohled na společnost a její značku.

Benefits Optimizer je analytický nástroj, který optimalizuje firemní benefity a kompenzace. Nástoj provádí hloubkovou studii s cílem identifikovat ideální balíčky výhod pro zaměstnance společnosti podle rozpočtu a požadavků, přičemž zvažuje kompromisy různých možností. Nástroj do centra staví zaměstnance a jejich preferované kritéria na benefity.

Digital Listening Posts umožňuje zaměstnancům poskytovat anonymní zpětnou vazbu kdykoliv, ne jen přes pravidelné nebo roční průzkumy. Například zaměstnanci na front desk mohou zanechat zpětnou vazbu o každé interakcí se zákazníkem a navrhnout oblasti na zlepšení zákaznické zkušenosti v reálném čase.

A víte co by stačilo Vám, abyste si zajistili spokojené a loajální zaměstnance? Objednejte si ukázku a bezplatnou konzultaci přes kontaktní formulář.

Matej Belák, CX team leader