19. apríla 2024

Zmena riadenia portfólia projektov pre obchodné služby

Nástroj Project+ od spoločnosti Proxiuss prináša revolúciu v riadení portfólia projektov pre spoločnosti poskytujúce obchodné služby. Kladie dôraz na plánovanie kapacít a efektívne prideľovanie zdrojov, čo je kľúčové pre podniky, ktoré riešia viacero projektov súčasne. Program Project+ je prispôsobený na zefektívnenie pracovných postupov, zlepšenie rozhodovania a zlepšenie finančných výsledkov prostredníctvom komplexného dohľadu nad všetkými projektmi. Tento nástroj sa bezproblémovo integruje so službou Salesforce a poskytuje robustnú platformu, ktorá podporuje podniky pri udržiavaní konkurenčnej výhody a prevádzkovej efektívnosti. Podrobný prehľad funkcií a výhod nájdete na webovej lokalite spoločnosti Proxiuss.