Zostaňte kompatibilný s meniacim sa prostredím

Skontrolujte navyše všetky prvky vašeho CRM systému, aby zostal funkčný, zlepšil sa výkon a zostal kompatibilný s meniacim sa prostredím.

U nás viete, na čom ste z hľadiska ceny, rozsahu a času implementácie požiadaviek vášho CRM systému.

Oblasti pokrytia riešenia

sap

SAP CRM, Customer Experience

Viac info

Salesforce

Viac info

Čo je zahrnuté

 • CRM Entry Workshop
 • Aktuálna kontrola CRM systému
 • Bezpečnostná kontrola
 • Zbierka požiadaviek
 • Školenie používateľov
 • Optimalizácia a automatizácia spracovania
 • Pomoc pri vytváraní žiadostí o zmenu (CRQ).
 • Spracovanie CRQ
 • Spolupráca na tvorbe roadmapy, podpora cieľov organizácie
 • Nastavenie priorít
 • Spolupráca na potenciálnych rozšíreniach

Čo nie je zahrnuté

 • Licencie produktov
CRM Managed Services Professional

€ 19,5K

Za mesiac | bez DPH

Kontaktujte nás