Ako vytvoriť Custom Code List v SAP Marketing Cloude?

Ako vytvoriť Custom Code List v SAP Marketing Cloude?

Napísal: Filip Žarnovický, CX konzultant

 

Vytvorenie vlastného Code Listu je veľmi jednoduchá činnosť, ak viete akú aplikáciu použiť. Code List je často používaný objekt hlavne pri vytváraní vlastných Custom Business Objektov.

 1. Na vytvorenie Code Listu, použite aplikáciu Custom Reusable Elements v skupine Extensibility.create-custom-code-list-sap-marketing-cloud
 2. Preklikneme sa do záložky Custom Code Lists, kde sa nám zobrazí zoznam už vytvorených objektov. Klikom na + (vpravo hore) vytvoríme nový Custom Code List.create-custom-code-list-sap-marketing-cloud
 3. Otvorí sa nové okno. Na záložke General Information vyplníme Name. Na základe neho sa automaticky vyplní Code List ID, ktorý je však možné zmeniť. Môžete taktiež definovať Maximum Code Length, defaultne je tam nastavená hodnota 2, s ktorou pracujeme aj my.create-custom-code-list-sap-marketing-cloud
 4. V záložke Code Value opäť cez tlačidlo + pridáme Code a Description pre výberové objekty, ktoré chceme mať viditeľné v našom Code Liste. V prípade, že kód nechceme mať viditeľný, zaklikneme možnosť Disabled.
  create-custom-code-list-sap-marketing-cloud
 5. V záložke Translations môžete následne zoznam preložiť do iného jazyku, v prípade že Vaša spoločnosť využíva systém v rôznych jazykových variáciách.
  create-custom-code-list-sap-marketing-cloud
 6. Prácu ukončite kliknutím na tlačidlo Save and Publish.save-and-publish
 7. Status Code Listu sa vám zobrazí vpravo hore. Len Code List so statusom Published môže byť použitý pri vytváraní iných custom objektov.
  create-custom-code-list-sap-marketing-cloud