SAP Marketing Cloud: Riadenie kampane

SAP Marketing Cloud: Riadenie kampane (Campaign Management)

 

Napísal: Filip Žarnovický, CX Konzultant

Vytváranie marketingových kampaní a ich distribúcia potencionálnym zákazníkom je základným účelom marketingových oddelení naprieč všetkými spoločnosťami. My si však teraz ukážeme ako sa to dá robiť inak, lepšie. Ukážeme si aké jednoduché je vytvoriť multi-kanálovú plne automatizovanú kampaň, sledovať jej aktuálnu úspešnosť a na základe toho adekvátne reagovať. A výsledok? Relevantnejší obsah – spokojnejší zákazník – zvýšenie predaja.

 

V nasledujúcej časti si predstavíme SAP Marketing Cloud z pohľadu marketingového plánovania.

Predchádzajúce časti:

SAP Marketing Cloud: Segmentácia 
SAP Marketing Cloud: Dynamické profilovanie zákazníkov
SAP Marketing Cloud: Úvod do systému