SAP Marketing Cloud: Dynamické zákaznícke profilovanie

SAP Marketing Cloud – Dynamické zákaznícke profilovanie (Dynamic Customer Profiling)

Napísal: Filip Žarnovický, CX Konzultant

V tejto časti predstavovania SAP Marketing Cloudu sa zameriame na kostru celého systému: Customer Dynamic Profiling. Veľa spoločností si myslí, že úspechom je nazbierať čo najviac dát o zákazníkovi. To, ale nie je pravda. Ide o to, ako vedia pracovať so získanými dátami a využiť ich na zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Vo videu (v angličtine) sa dozviete, v čom je SAP Marketing Cloud výnimočný oproti konkurencii, keď príde na prácu s dátami o zákazníkoch a ukážeme si aplikácie, vďaka ktorým:

  • zistíte globálne správanie a preferencie Vašich zákazníkov,
  • identifikujete najefektívnejšie komunikačné kanály,
  • môžete prihliadať na každého zákazníka samostatne,
  • preskúmate všetky ich interakcie,
  • spoznáte ich názory a skúsenosti o vašich výrobkoch.

 

 

Nezabudnite si pozrieť ďalšiu časť série o segmentácii.