Ako priradiť viac rolí obchodným partnerom v SAP C4C?

Ako priradiť viac rolí obchodným partnerom? (How to Assign Multiple Roles for Business Partners in SAP C4C?)

Napísal Dominik Filip, CX Konzultant

Počnúc vydaním 1911, je možné priradenie viacerých rolí obchodným partnerom v SAP Cloud for Customer. Zákazník XYZ môže byť identifikovaný ako zákazník ako aj partner alebo konkurencia.

Toto nastavenie sa robí cez Editing Project Scope:

  • Cesta: Business Configuration workcenter – Implementation Projects view – select your Implementation Project – kliknite na Edit Project Scope:

Vo štvrtom kroku – Questions: vyberte Do you want to display and maintain business partners in various roles? v možnosti Handling of Business Partners  (pod General Business Data) a potom môžete pokračovať na koniec editing Project Scope

Po 4. kroku, bude pri vytváraní nového zákazníka, konkurencie a pod. dostupná možnosť Create from Business Partner.

Príklad: Máte zákazníka DoFI a.s. a chcete mu priradiť rolu konkurencia.

Choďte do konkrétneho workcentra, v ktorom si chcete vytvoriť objekt a spustite akciu Create from Business Partner:


Táto akcia ukáže zoznam obchodných partnerov, z ktorých si, pri priradzovaní role, môžete vybrať.  Vyberte vášho obchodného partnera a kliknite na Create Competitor from Business Partner:

Nezabudnite celé nastavenie uložiť. 😊

Po uložení uvidíte, že zákazník DoFI a.s. má priradené dve role, v mojom prípade: Prospect a Competitor. To je všetko.