Ako nastaviť notifikáciu pre starnutie Leadov v SAP C4C?

Ako nastaviť notifikáciu pre starnutie Leadov v SAP C4C? (How to Set Lead Aging Notifications on SAP C4C?)

Napísal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP Cloud for Customer môžete nastaviť defaultne dve notifikácie pre starnutie „Leadov“  v časti Fine-Tuning Activities bez použitia  pravidiel pracovného toku (workflow rules):

 • pre vlastníka
 • pre manažéra vlastníka

Na to musia byť splnené tri predpoklady, ktoré sa musia urobiť cez Editing Project Scope:

 • Cesta: Business Configuration workcenter – Implementation Projects view – select your Implementation Project – Kliknite na Edit Project Scope:
 1. V treťom kroku – Scoping: vyberte Lead Management (pod Sales Scoping Element)
 2. V treťom kroku – Scoping: vyberte Business Task Management (pod Communication and Information Exchange – Business Process Management)
 3. Vo štvrtom kroku – Otázky (Questions): vyberte jednu z dvoch dostupných otázok v možnosti Lead Aging Business Option (pod Sales – Lead Management – Leads), potom môžete pokračovať  na koniec editovacieho procesu.

 

Po hore uvedených krokoch, budú v zozname Aktivít (Activity List) vášho projektu k dizpozícii aktivity :

 • Business Task Management for Lead Aging
 • Business Task Management for Lead Aging Manager Alert (upozornenie)

Cesta: Business Configuration workcenter – Implementation Projects view – zvýraznite the First Implementation project – kliknite na Open Activity List – vyberte All Activities – vyhľadajte  *business task*

Obe aktivity sú automaticky nastavené systémom, takže ak ich chcete zmeniť, musíte ich pridať k projektu.


Kliknite na ne a zmeňte ako potrebujete:

 • môžete aktivovať /deaktivovať úlohu
 • zmeniť jej prioritu
 • zmeniť dátum aktivácie/expirácie úlohy

Nezabudnite na uloženie zmien 😊