Ako zobraziť úroveň skladových zásob v SAP C4C?

Ako zobraziť úroveň skladových zásob v SAP C4C? (How to Display a Product Stock level in SAP C4C?)

Napísala: Andrea Novosadová, CX Konzultant

 

  1. Povolenie umiestnenia skladu (Stock Location)

 

Choďte do Business Configuration -> Implementation Project, kliknite na Edit Project Scope.

V záložke Edit Project Scope choďte na Scoping, pod Service -> Entitlement Management a uvidíte Stock Location.

 Priraďte k Business Role

Potom choďte do Administrator -> General Settings -> Business Roles.

 

Vyberte vašu Field Service Technician business rolu, a kliknite na Edit.

 

V záložke Work Center and View Assignments priraďte „work center“ COD_STOCKLOCATION_WCF k business role.

 

  1. Pridajte typ skladu (Stock Type)

V časti Fine Tuning, pridajte Stock Type hodnotu ako parameter pre položku „processing determination“.

 

  1. Integrujte so SAP ERP