16. júna 2020

Budúcnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Zoznámenie sa s procesom riadenia vzťahov so zákazníkmi má očividné výhody. Vaši zákazníci sú základom vašej prevádzky a čím viac môžete urobiť pre udržanie svojho podnikania, tým lepšie. Od organizácie po správu a vedenie dokumentácie, CRM riešenia postavia vášho klienta na prvé miesto.

Poďme si trochu rozobrať tento proces a ukážeme vám, ako môžete pomocou inteligentných technológií skutočne prijať budúcnosť CRM.

CRM

Vývoj CRM systémov je vrcholom moderných inteligentných obchodných platforiem. Tieto systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi spravujú vaše obchodné vzťahy so zákazníkmi. Zahŕňajú tiež vaše týždenné ciele, údaje a ďalšie zdroje.

Nie je to však taká nová technológia. CRM sa v skutočnosti stali štandardom v podnikoch na celom svete. Ako teda moderné inteligentné platformy CRM pomáhajú podnikom oddeliť sa od davu?

Presné vykazovanie CRM pomáha firmám budovať dôveru so svojimi klientmi. Nielen to, ale tiež pomáhajú zlepšovať interné záznamy o predaji a správe klientov. Spustite komplexné reporty, aby ste zistili, aké sú vaše príležitosti.  Merajte a vyhodnocujte svoje interakcie s klientmi a dosiahnuté úspechy s vašimi potenciálnymi zákazníkmi.

S úplným prístupom k štrukturovanýmdátam prostredníctvom Vášho CRM získate úplný obraz.  A to stojí za vyváženie zlatom.

AI-CRM-and-CX-Future-of-Customer-Relationship-Management

 

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia (AI) sa môže niektorým javiť ako „technológia budúcnosti“, ale práve teraz je to nepochybne všade. Inteligentné technológie už nejaký čas uľahčujú spotrebiteľské skúsenosti, pričom AI zohrávajú obrovskú úlohu.

Platformy AI fungujú obzvlášť dobre v obchodných oddeleniach. Zamestnanci prepisujú a analyzujú svoje predajné hovory pomocou inteligentného softvéru na sledovanie týchto údajov. Toto je technológia, ktorú momentálne používajú obchodné tímy všade.

Zacielenie inteligentných riešení poskytuje údaje pre cielený a personifikovaný marketing a predaj. Toto je kľúčom k zvýšeniu nových marketingových vyhliadok B2B. Práca s dátami a jednoduchá AI integrácia vytvára obrovskú hodnotu. Jedná sa o technológiu, ktorá znižuje celkové množstvo času, ktorý predajcovia trávia analýzou a vyhodnocovaním dát.

Zákaznícka skúsenosť a zážitok

Zákaznícka skúsenosť a zážitok (alebo CX) je zastrešujúci pojem, ktorý sa používa na celkovú sumu skúseností, ktoré má niekto pri interakcii s Vašou značkou.  Ide o horúcu tému medzi obchodnými manažérmi s prístupom zameraným na zákazníka, ktorý vedie k mnohým z nasledujúcich výhod:

  • Viac konverzií a lepšia retencia klientov.
  • Častejšia akvizícia zákazníkov.
  • Nižšie marketingové náklady.
  • Lojalita zákazníkov a odporúčania.

Ide v podstate o aktualizciu toho starého idiomu: „Zákazník má vždy pravdu“. Aj keď to môže byť trochu zastarané, v tomto okamihu môže zameranie na zážitky Vašich zákazníkov na každom kroku viesť k zmene sveta.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi: Vezmite svoj CRM do budúcnosti

Riadenie vzťahov so zákazníkmi je komplikovaný proces s množstvom pohyblivých častí –  od CRM  technológie založenej na umelej inteligencii až po zvýšené zameranie na CX. Vždy možné urobiť niečo pre udržanie zákazníkov.

Hľadáte ďalšie informácie o budovaní trvalých vzťahov Vašej spoločnosti s klientmi? Chcete zistiť, ako vo svojom predajnom procese priniesť to najlepšie? Vyskúšajte niektoré z našich ďalších obsahov odborných blogov, kde nájdete viac informácií.

 

Roman Kučák, CEO