GDPR (Ochrana osobných údajov) pre SAP a Salesforce riešenia

Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov je tu (GDPR – General Data Protection Regulation). Zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018. Výkonný manažment nesmie čakať na lokálnu legislatívu a už teraz sa musí sústrediť na prípravu svojich zamestnancov, procesov a technológií.

Koho sa GDPR týka?

Nariadenie sa týka veľkej väčšiny inštitúcií: väčších spoločností i menších firiem, ak napríklad spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú dáta na marketingové účely, monitorujú správanie svojich zákazníkov, majú kamerový systém alebo e-shop.

Ide o všetky organizácie, ktoré majú dochádzkový systém svojich zamestnancov, databázu zákazníkov, či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy alebo šifrujú dáta. Teda všetky firmy, ktoré majú osobné údaje uložené na serveroch, posielajú ich po sieťach do dátových úložísk a využívajú rôzne aplikácie.

Čo to pre vás znamená?

Hlavné povinnosti, ktoré vám z GDPR vyplývajú, sú napríklad:
 • Zabezpečenie prevencie pred únikom dát a osobných údajov;
 • Predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajom;
 • Zavedenie anonymizácie osobných údajov;
 • Povinnosť určenia zodpovednej osoby;
 • Zaručenie bezpečnej  likvidácie osobných údajov;
 • Riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi;
 • Zabezpečenie odolnosti systémov spracúvajúcich osobné údaje proti výpadkom a strate dát;
 • Schopnosť včas identifikovať bezpečnostné incidenty, analyzovať ich a zdokumentovať;
 • Pravidelné testovanie bezpečnosti osobných údajov;
 • Zavedenie šifrovania dát a osobných údajov.
Za nedodržanie nariadenia hrozí max. pokuta až 20 mil. EUR alebo 4% z ročných globálnych tržieb spoločnosti (platí vyššia hodnota).

Napríklad v prípade využívania systémov SAP, Vám vieme pomôcť s:
 • Zhodnoteným pripravenosti vášho systému na požiadavky GDPR;
 • Vytvorením akčného plánu implementácie zmien na systéme na základe zistených nezrovnalostí voči GDPR;
 • Identifikáciou dát/tabuliek v SAP databáze, ktoré sa týkajú GDPR s cieľom nastavenia nových business pravidiel;
 • Identifikáciou procesov pre zabezpečenie práv subjektov (prístup, oprava, výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť, námietka);
 • Návrhom ako anonymizovať testovacie SAP systémy a Sandboxy, kde prichádzajú do styku z osobnými údajmi aj nepoverené osoby;
 • Prípravou funkčnosti na vytvorenie hromadného/jednotného výpisu všetkých osobných údajov zo systéme o subjektoch;
 • Prípravou funkčnosti na anonymizáciu alebo výmaz osobných údajov o subjektoch, ktoré už podľa GDPR nemôžu byť uložené na systéme;
 • Zaznamenávaním súhlasu/nesúhlasu s použitím osobných údajov podľa podmienok GDPR (kto súhlas udelil, ako bol udelený, na aké účely bol udelený, na akú dobu bol udelený, kedy bol odvolaný) do systému;
 • Zaznamenávaním súhlasu na automatické rozhodovanie;
 • Zaznamenávaním súhlasu na spracovanie citlivých údajov o subjektoch;
 • Prípravou funkčnosti na hromadné/jednotlivé zaznamenávanie obmedzená spracovania osobných údajov o subjektoch;
 • Procesom informovania subjektov o overení a rozhodnutí o námietke a zrušení obmedzenia so spracovaním osobných informácií;
 • Prípravou funkčnosti na hromadnú prenositeľnosť osobných údajov inému správcovi na základe žiadosti subjektu;
 • Prípravou funkčnosti na hromadnú úpravu osobných údajov subjektov;
 • Prípravou procesov slúžiacich k uplatňovaniu práv klientov a ďalších subjektov podľa GDPR;
 • Úpravou šablón dokumentov a extraktorov.

Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálny SAP a Salesforce partner

Náš tím certifikovaných expertov špecializovaný na zavádzanie GDPR v Európe Vám pomôže s:
 • Porovnaním súčasných nastavení procesov a systémov Vašej spoločnosti s požiadavkami GDPR;
 • Podporou pri návrhu organizačných, procesných a IT zmien;
 • Podporou pri implementácii akceptovaných zmien v systémoch SAP alebo Salesforce.com (do mája 2018).
Tomas Jancik, Partner – Consulting Services

Zaujal Vás tento obsah?

Registrujte sa na odber noviniek!


Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje sa použijú iba na účely vyriešenia vašej žiadosti. Viac informácií nájdete na "Ochrana osobných údajov".
Prečo my?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON Chemolak SPP CEZ
Dell Salesforce Infinica IBM
KPMG CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli Leaf

Aktuality

ANDx Logo

ANDx nová značka

CX business expertíza + CRM, CX technólógia  = ANDx

ČÍTAJ VIAC

Code of Ethics Anodius

Úprava sloganu spoločnosti

S účinnosťou od 1.9.2019 sa mení slogan spoločnosti Anodius.  Nový slogan znie “Experience Matters” alebo “Zážitok rozhoduje”

ČÍTAJ VIAC

SAP-customer-experience-live-munich-2019-anodius

SAP Customer Experience LIVE Mníchov 2019

Pripoj sa k nám na SAP Customer Experience LIVE,  utorok 5. Novembera, 2019 – Mnichov, Nemecko

ČÍTAJ VIAC