21. júla 2017

SAP CRM – Modelovanie produktu pomocou DSM nástrojov

Odkedy vyšiel SAP CRM 7.0 EhP3, zaznamenali sme podstatné zlepšenie, ktoré sa týka rôznych možností modelovania, konfigurácie a verziovania produktov s natívnym migračným nástrojom pre produkty a produktové balíčky. Set funkcií PMU – modelovanie produktu pre nástroje je účinným prostriedkom, ktorý slúži na definovanie a usporiadanie hierarchie prostredníctvom technických produktov (referenčných a modelových) a produktových znakov reprezentujúcich kľúčové produktové vlastnosti, črty, hodnoty a podmienky. Tie sa viažu predovšetkým na produkty alebo utilitné kontrakty.

PMU využíva funkcie modulu BRF +, ktorý mu umožní vytvoriť jednoduché alebo komplexné pravidlá na stanovenie dynamickej hodnoty, pomôcok hodnôt, ovládacích prvkov a vlastností prezentácie pre každý produktový atribút.

PMU je skvelým nástrojom na modelovanie v SAP CRM. Je omnoho lepší ako býval kedysi. Ako je ale na tom jeho transport do testovacieho a produkčného prostredia?

Údržba produktu spolu s verziovaním a migračným nástrojom zabezpečuje funkčnú distribúciu produkčných verzií do klientskeho systému. Typicky od samotného vývoja až po rôzne testovacie a výrobné systémy.

Čo sa stane, ak použijete konfigurovateľný produkt s pravidlami BRF+ a rozhodnete sa ho previesť do iného systému? Musíte k tomu mať niečo špeciálne? Odpoveď je „Áno“,  potrebujete DSM.

DSM (Decision Service Management) vám vo všeobecnosti poskytne možnosť distribuovať BRF+ cez cieľové systémy, a to vďaka exportu XMLs súborov zo zdroja a jeho následného importu do požadovaného systému.

V prípade, že vaša produktová verzia obsahuje aspoň jednu BRF+ funkciu, produktový nástroj vyžaduje inštaláciu a licenciu Decision Sevice Management – DSM. Bez DSM, produkty môžete distribuovať jedine bez pridelených funkcií BRF+. Z toho vyplýva, že BRF+ funkcie musia byť v prvom rade priradené k príslušným atribútom zodpovedajúcim cieľovému systému manuálne. Priradiť ich môžete až potom, čo BRF+ funkcie distribuujete prostredníctvom štandardného prispôsobovacieho transportného systému a produktové dáta zas za použitia produktového transportného nástroja. Celý proces zvyčajne vyžaduje veľa času a úsilia potrebných k tomu, aby boli produktové nastavenia konzistentné naprieč celým systémom. Ďalšou nevýhodou je samotná strata transparentnej produktovej verzii pri jej vydaní, čo vedie k tomu, že sa neuchová pôvodný stav systému pri zavedení systému nového.

sap_dsm_anodius
Ukážka nastavení DSM riadeného systému, zdroj: SAP

Z vyššie uvedeného plynie, že aj DSM je skvelý. Avšak, naskytá sa ďalšia otázka. Je DSM súčasťou štandardnej licencie SAP CRM? Odpoveď je: „Zvyčajne nie, možno vlastníte len štartovný balík DSM.

Ako sa teda udeľuje licencia?

Licenčná politika je založená na „Decision Service Asset Packages“ (balíčkoch aktív rozhodovacích služieb), ktoré sú definované ako súbor 25 aktív rozhodovacích služieb. Tie je možne použiť k vytvoreniu pravidiel a postupov slúžiacich pre externú spotrebu.

Aktíva rozhodovacej služby zahrňujú samotnú logiku BRF+ funkcie, ktorá je udržiavaná v objektoch – pravidlách a výrazoch (napr. v rozhodovacích tabuľkách, stromoch, vzorcoch a podobne) kľúčových pre hodnotenie. Konštanty sú vylúčené, rovnako počet produkčných systémov, kde sú pravidlá a výrazy nasadené, nie je dôležitý.

Na vyhodnotenie licenčných poplatkov sa používa SAP FDT_DSM_METRICS, v ktorom nastavíte ID systému. Preň bude spočítaný počet jedinečných výrazov a pravidiel, zaznamenané konštanty a konečný počet potrebných balíkov aktív.

Typická implementácia produktových pomôcok môže obsahovať stovky výrazov a tucty pravidiel. Konečné číslo však počas implementácie môže byť zmenené za využitia logiky ABAP namiesto BFR+ objektov.

Kľúčovou výhodou je jednoduché, konzistentné a transparentné verziovanie a distribuovanie produktu.

Odmietnutie zodpovednosti: Vzhľadom k tomu, že sa licenčné zásady DSM môžu líšiť, obráťte sa, prosím, na miestnu dcérsku spoločnosť SAP.

Odborníci Vám poradia

Anodius je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Tomáš Prachar, Sr. SAP CRM Consultant

UložiťUložiť