15. februára 2017

Pripojte sa k budúcnosti utility (2 kroky na začiatok)

Dnešné utilitné spoločnosti čelia množstvu výziev v aktuálnych biznis modeloch. Primárnymi príčinami sú regulačné prostredie a trhové inovácie.  Napredovanie mobilných technológii umožňuje zákazníkom všetkých veľkostí posúvať očakávania a spôsob života.

Inovujte prostredníctvom nových oblastí podnikania

Omni-channel riešenia ponúkajú množstvo možností pre inovácie. Napríklad vytvorenie nových oblastí výnosov, ako je napríklad využitie direct-to-consumer (D2C) vzťahov na monetizáciu, alebo poskytovanie širokého spektra netradičných produktov a služieb.  Sem patria alternatívne zdroje energie, ako je solárna energie, geotermálna energia a taktiež veterná energia.

Dodatočným nástrojom monetizácie sa môžu stať taktiež doplnkové služby ako napríklad:

 • Správa domáceho vykurovania;
 • údržba elektroinštalácie;
 • údržba rozvodov vody;
 • detekcia úniku vody.

Utilitné spoločnosti majú taktiež možnosť predstaviť B2C, B2B, a B2B2C obchodné miesta vďaka využitiu jednotnej platformy uľahčujúcej komunikáciu a komerciu.

Kontinuálna monetizácia upevňuje vzťahy

Model kontinuálnej monetizácie je známy mnohým utilitám.  Účtovanie služieb na mesačnej báze napomáha upevňovať zákaznícke vzťahy na pravidelnej báze ataktiež napomáha angažovaniu sa zákazníkov prostredníctvom predplatného.

Inovatívnym prvkom je možnosť využitia dát zákazníckeho správania k:

 • vytvoreniu cielených a relevantných ponúk;
 • upraviť individuálne balíčky predplatného;
 • inteligentný cross-selling;
 • customizovaný bundling produktov a služieb;
 • high-touch guided selling.

Čím ďalej, tým viac zákazníkov preferuje energeticky menej náročnejší štýl života.  Je za tým všade prítomný internet s inovatívnymi komunikačnými nástrojmi. Umožňuje to jednoduchšie a konzistentné využívanie služieb bez ohľadu na zariadenie. So zmenou spotrebiteľského správania teda nutne dochádza k zmene správania sa B2C a B2B dodávateľov.

sap_hybris_utilities_anodius
Plug Into The Future With SAP Hybris for Utilities (2 Steps to Start)


Ako vám pomôže SAP Hybris for Utilities?

 • porozumieť potrebe inovácie existujúceho biznis modelu. Následne identifikovať ciele a stratégie;
 • vybudovať modely predplatného v rámci existujúcich produktov a služieb;
 • vybudovať dynamické cenové modely, ako kompetitívny diferenciátor;
 • vybudovať multi-kanálový prístup za účelom personalizácie zákazníckeho zážitku;
 • angažovať sa efektívnejšie s externým ekosystémom (zákazníci, trhy, partner, konkurencia a regulátor) za účelom vytvorenia nových riešenie a napojenia sa na nové trhy;
 • angažovať externých partnerov (vrátane dodávateľov) v novom monitizačnom modely, využívajú opakujúci sa predaj a model zdieľania výnosov;
 • analyzovať dáta za účelom vybudovania 360-stupňového pohľadu na zákazníka v reálnom čase. Súčasťou sú aj dáta aktuálnych trhových trendov a požiadaviek v danej oblasti zákazníka.


Aké sú výhody pre zákazníkov?

 • sadzby podľa životného štýlu za minútu užívania, s ohľadom na finančné možnosti a možné zľavy;
 • na mieru šité služby, možnosť výberu, dobrá zákaznícka podpora;
 • náhrada za výpadky dodávok a služieb tým dotknutých;
 • multi-kanálová zákaznícka podpora, samo-obslužný servis a informácie a spotrebe;
 • multimediálna asistencia akou sú inštrukčné videa o tom ako porozumieť utilitnej faktúre;
 • kompetitívne, inovatívne a relevantné ponuky a aktualizácie.


Aké sú vyhody pre biznis?

 • realizálizácia opakujúcich sa a predvídateľných platieb prostredníctvom predplatného produktov a služieb;
 • poskytovanie zvýšenej zákazníckej starostlivosti, služieb a podpory hodnotným zákazníkom,ktorí majú vyššiu mieru lojality, komunikácie a spätnej väzby.
 • udržiavanie relevancie a atraktívnosti v očiach konkurencie;
 • uspokojenie regulačných požiadaviek z pohľadu nákladov, požiadaviek životného prostredia a zákazníkov;
 • vyriešenie OPEX/ CAPEX požiadaviek vďaka využitiu cloud riešenia.


Štatistiky hovoria

 • 40% digitálnych utilitných zákazníkov je ochotných odporučiť svojho poskytovateľa energie (zdroj: “Worldwide Internet of Things Spending by Vertical Market 2014–2018 Forecast,” IDC, 06.2014);
 • 44% celosvetovo utilitných zákazníkov je aktuálne “digitálne” angažovaných;
 • 45% U.S. zákazníkov si myslí, že digitálny zážitok z ich aktuálnym poskytovateľom energie je zložitejšíako s ktorýmkoľvek iným dodávateľom;
 • 40% z približne 10 miliónov predaných termostatov, v U.S. v roku 2016, je inteligentných. Tento podiel sa má zvýšiť na 50% do roku 2017 (zdroj: Parks Associates, Winning Smart Home Strategies for Energy Management, citované v cleantechnica.ca);
 • 2018 – rok kedy Deutsche Bank predpovedá grid paritu vo všetkých 50 U.S. štátoch.

Bližšie informácie o tomto inovatívnom SAP Hybris utilitnom riešení nájdete.

Poradia vám odborníci

Anodius je aj oficiálnym certifikovaným SAP Hybris partnerom. Má tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu s návrhom, implementáciou a so zaškolením užívateľov SAP Hybris riešenia.

Tomáš Jančík, Partner – Consulting Services