Budujte trvácne vzťahy so zákazníkmi vďaka SAP CRM on-premise riešeniu

Porozumejte, zaujmite a potešte zákazníkov vďaka on-premise SAP CRM riešeniu.  Toto bezpečné a funkciami nadupané riešenie podporuje všetky vaše predajné, servisné a marketingové aktivity.  Pomôže vám budovať dlhodobo spokojných zákazníkov, získať nové obchodné kontrakty a taktiež poskytne zákazníkom potrebnú asistenciu.


Prečo SAP CRM?

Pretože dáva zákazníka na prvé miesto vo vašom biznise.  On-premise riešenie poskytne vašim zamestnancom množstvo zákazníckych náhľadov a umožní hladký priebeh CRM procesov za účelom personalizovaného zákazníckeho zážitku, a to naprieč všetkými komunikačnými kanálmi.  Vďaka SAP CRM dokážete:
 • Predávať viac prostredníctvom digitálnych predajných kanálov s využitím popredných komerčných platforiem;
 • Osloviť zákazníka kedykoľvek, kdekoľvek a na ktoromkoľvek zariadení;
 • Ostať o krok vpred pred dopytom vďaka analytike v reálnom čase, s využitím SAP HANA;
 • Zefektívniť činnosť vášho obchodného tímu vďaka využitiu jednoduchého užívateľského rozhrania;
 • Poskytovať výnimočné zákaznícke služby vďaka vzdialenému prístupu tímu servisných technikov k dátam v reálnom čase;
 • Zužitkovať top riešenie vďaka globálnym skúsenostiam v 25tich odvetviach priemyslu.

Predaj
Podporuje celý životný cyklus – od plánovania až po meranie výkonnosti predaja.   Dá vašim predajcom silný nástroj kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení naprieč všetkými komunikačnými kanálmi.Aby ste zlepšili výkonnosť predaja, váš tím obchodníkov bude potrebovať informácie o potrebách a preferenciách zákazníkov, histórii nákupov, trendov v oblasti produktov a služieb v reálnom čase.  

Vďaka SAP CRM Sales riešeniu dokážete:
 • dávať konzistentné cenové ponuky, objednávky, kontrakty a ceny vo všetkých komunikačných kanáloch vášho CRM riešenia;
 • jednoducho integrovať do vášho existujúceho SAP riešenia, čím zvýšite adaptabilnosť užívateľov systému, znížite náklady a zjednodušíte procesy;
 • získať dôležité informácie v reálnom čase prostredníctvom sales pipeline a vedieť reagovať rýchlo na prichádzajúce podnety zákazník.

Budujte trvácne vzťahy so zákazníkmi vďaka SAP CRM on-premise riešeniu 1Marketing
Doprajte marketingu jednotnú a unifikovanú platformu na riadenie marketingových aktivít – vrátane brand manažmentu, segment manažmentu a manažmentu kampaní.V dnešnom svete zamernom na zákazníka sa potrebujete odlíšiť a poskytovať správne produkty a služby lepšie a rýchlejšie než vaša konkurencia.  Vďaka marketingovým nástrojom SAP CRM dokážete:
 • riadiť všetky relevantné marketingové činnosti prostredníctvom unifikovanej CRM platformy;
 • kontrolovať a mať plný prehľad o vašich end-to-end marketingových procesoch;
 • integrovať funkcie marketingu so zákazníckymi kanálmi pre efektívnejšie riadenie kampaní.

Budujte trvácne vzťahy so zákazníkmi vďaka SAP CRM on-premise riešeniu 2Zákaznícke služby
Umožnite vašim zamestnancom poskytovať hravo zákaznícke služby, podporu pre služby – predaja, marketingu, ponuky a zmluvy, zriaďovanie produktov a služieb a údržby.  Analytika v reálnom čase navyše podporí rýchlosť a presnosť služieb, čo prispeje k rastu predaja.Vďaka servisným funkcionalitám SAP CRM riešenia dokážete:
 • integrovať procesy riadenia servisu a exekúcie, čím získate transparentnosť komunikácie od front-end po back-end prevádzku;
 • zabezpečiť kompletné a konzistentné zákaznícke služby krížom naprieč všetkými komunikačnými kanálmi – od kontaktného strediska až po web;
 • riadiť interakcie zákazníckych služieb – technické otázky, sťažnosti, služby v teréne, atď.;
 • využiť pokročilú analytiku pre lepšie riadenie prevádzky, identifikovanie trendov a rýchlu reakciu na vzniknuté situácie.

Budujte trvácne vzťahy so zákazníkmi vďaka SAP CRM on-premise riešeniu 3
Získajte dôležité CRM funkcionality rýchlo a výhodne

SAP CRM rapid-deployment riešenie spája software so službami aby vám poskytol nevyhnutné funkcionality predaja, marketingu a služieb.  Vďaka SAP HANA in-memory technológii navyše získajte super rýchly reporting a prístup k dátam v reálnom čase.   Vďaka tomuto riešeniu získate:
 • jednoduchú, rýchlu a hladkú automatizáciu CRM procesov;
 • flexibilnú voľbu požadovaných funkcionalít postavenú na stavebnicovom princípe;
 • možnosť kedykoľvek rozšíriť alebo upgradovať riešenie;
 • redukovať náklady a čas potrebný na implementáciu riešenia;
 • fixed-price model a prekonfigurované procesy.Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálnym SAP partnerom. Má tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu s návrhom, implementáciou a so zaškolením užívateľov.

Stanislav Micheller, Partner – Delivery Services


UložiťUložiťUložiťUložiť

Úspešne ste sa prihlásili na odber nášho zoznamu pošty.

Príliš veľa pokusov o prihlásenie na odber tejto e-mailovej adresy.

*
Vaše osobné údaje budú použité iba na účely zasielania mesačného newslettera.