Zaujmite na sociálnych sieťach vďaka riešeniu SAP Hybris Cloud for Social Engagement

Budujte a ochraňujte reputáciu vašej obchodnej značky prostredníctvom vhodných cloudových riešení.


Prečo SAP Hybris Cloud for Social Engagement?

Zákazníci zdieľajú informácie o vašej značke, produktoch a službách čoraz častejšie prostredníctvom sociálnych sietí – určite nechcete zmeškať príležitosť reagovať.SAP Hybris Cloud for Social Engagement je silný IT nástroj na monitoring sociálnych sietí, analytiku a interakciu – aby ste mohli posilniť lojalitu vašich zákazníkov kedykoľvek majú záujem komunikovať.
 • Zvládnite veľký objem správ vďaka inteligentnému smerovaniu, priorizácii a posilnite tak komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí.
 • Reagujte rýchlo na najdôležitejšie správy.
 • Majte kompletný obraz, rozšírený o CRM dáta predtým, ako sa rozhodnete reagovať prostredníctvom sociálneho profilu.
social_engagement_anodius[1]
Engage with your customers on social media with SAP Hybris Cloud for Social Engagement


Objavte kľúčové funkcionality SAP Hybris Cloud for Social Engagement

Social Media Monitoring – používajte social media monitoring nástroje na identifikáciu správ so správnym sentimentom, zmienke o produkte a so schopnosťou prehlušiť množstvo informácii na sociálnych sieťach.
 • Získajte zoznam prioritných správ.
 • Rozpoznajte sentiment a kľúčové slová.
 • Porozumejte trendom brandingu a šumu s tým súvisiaceho.
Real-Time Facebook a Twitter odozva na správy – priorizujte, smerujte a majte prehľad o správach z mnohých Twitter a Facebook kanálov – vytvárajte rýchle a priorizované odozvy s využitím znalostnej bázy a brandovaných templatov.
 • Rýchle a jednoduché smerovanie, prideľovanie a eskalácia prijatých správ.
 • Organizujte všetky obľúbené správy prostredníctvom záložiek.
 • Spolupracujte s členmi tímu za účelom zlepšenia kvality odozvy.
 • Reagujte rýchlo s využitím integrovanej znalostnej bázy.
 • Využívajte predschválené brandované templaty.
Kompletný sociálny profil a história – porozumejte lepšie vašim zákazníkom vďaka kombinácii CRM dát a dát získaných zo sociálnych sietí do jedného pohľadu na zákazníka.
 • Kompletný pohľad na históriu interakcii zákazníka prostredníctvom sociálnych sieti.
 • Prehľad verejných profilov zákazníkov a ich histórie správ na sociálnych sieťach.
 • Zistite aký majú vplyv jednotlivé správy zákazníkov na sociálnych sieťach.
Social Media Analytics – využite analytiku sociálnych sietí a dashboardy, aby ste získali náhľad v reálnom čase na kľúčové trendy a témy diskutované so zákazníkmi.
 • Používajte vložené grafy a dashboardy sociálnych sietí za účelom získania kritických informácii.
 • Merajte výkon tímu a dopad na preddefinované KPI.
 • Preskúmajte správy a profily publika aplikovaním záložiek.
Testovanie nasadenia – simulujte SAP Hybris Cloud for Social Engagement nasadenie, aby ste vedeli čo môžete očakávať. Táto služba poskytuje registrovaným sprievodcom nasadenia, dedikovaný SAP Hybris Cloud for Customer systém a nevyhnutné materiály potrebné na simuláciu nasadenia SAP Hybris Cloud for Social Engagement.
 • SAP Hybris Cloud for Customer systém je poskytnutý na 2 týždne.
 • Zážitok testovania je podľa vášho tempa, pričom je v priemere plánovaný na 2 dni.
SAP Hybris Cloud riešenia patria medzi najznámejšie riešenia na trhu v oblasti multi- kanálovej komunikácie. Podľa posledných prieskumov bude viac ako 90% marketérov v nadchádzajúcich rokoch venovať pozornosť zlepšovaniu zákazníckych zážitkov prostredníctvom kontextových zážitkov.


Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálnym certifikovaným SAP Hybris partnerom. Má tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu s návrhom, implementáciou a so zaškolením užívateľov SAP C4C riešenia.

Matej Belák – Sr. SAP Consultant

Úspešne ste sa prihlásili na odber nášho zoznamu pošty.

Príliš veľa pokusov o prihlásenie na odber tejto e-mailovej adresy.

*
Vaše osobné údaje budú použité iba na účely zasielania mesačného newslettera.