13. decembra 2016

Získajte najlepšiu hodnotu SAP Support

Jednou z najčastejších otázok zákazníkov, kladených na dodávateľov CRM riešenia, je biznis hodnota podpory a údržby.

Zaviazali sme sa pomáhať našim zákazníkom pri ich inováciách, a to ich vlastným tempom,” povedal Jens Bernotat, Vice-president stratégie údržby Go-To-Market v spoločnosti SAP.

Na podporu dlhodobého záväzku inovatívnosti SAP oznámil, že bude podporovať mainstreamovú údržbu SAP Business Suite 7 do roku 2025 a taktiež jednotlivé produktové balíčky SAP S/4HANA.

Získajte najlepšiu hodnotu SAP Support

SAP zákazníci majú taktiež navyše prístup k množstvu dôležitých služieb nad rámec inovácii, ktoré získavajú za platbu SAP support, resp. údržby. Bernota naznačil ako môžu zákazníci plne využívať služby SAP podpory za účelom získania ešte lepších biznis výhod.

1. Zameranie na biznis prínos

Niektorí zákazníci si nemusia uvedomovať rozsah priamej podpory SAP, z pohľadu hodnoty investície do údržby riešenia.

Napríklad SAP Enterprise Support ponúka:

  • Benchmarking výkonu podnikania s porovnateľnou konkurenciou v oblasti podnikania prostredníctvom KPI (key performance indicators). Skúčasťou bencharkingu sú návrhy na zlepšenia, ktoré môžu zákazníci aplikovať s využitím služieb podpory za ktoré si zaplatili;
  • overené praktiky pre efektívne využívanie SAP za účelom optimálnych biznis výsledkov;
  • nástroje na identifikáciu najhodnotnejších elementov funkcií pri každom balíčku rozširujúcich funkcii. Tieto nástroje sú dostupné pri všetkých balíkoch podpory SAP.
  • atď.

2. Jednoduchá podpora pre hybridné riešenia

SAP ponúka jednoduchú podporu hybridných riešení (SAP Support), a to bez ohľadu či ide o on-premise alebo cloud riešenie.  Toto je veľmi dôležité nakoľko mnohí zákazníci majú hybridné riešenia, t.j. kombináciu on-remise a cloud riešenia. Ocenia to predovšetkým spoločnosti prechádzajúce na SAP S/4HANA, čo rozširuje biznis procesy do cloudu.

Takýto druh orchstrovanej end-to-end podpory šetrí nielen čas a náklady, ale taktiež zabezpečuje, aby biznis procesy bežali čo najrýchlejšie. Zákazník sa potom môže zamerať na to, ako  najlepšie nasadiť biznis procesy.

3. Re-alokujte investície do inovácii

Niektorí zákazníci taktiež nevedia, že môžu re-alokovať ich investície údržby do inovatívnych riešení. Využitím tzv. “extension policies” môže zákazník ukončiť údržbu starého nevyužívaného riešenia výmenou za nové SAP on-premise alebo cloud riešenie.

4. Neustále zlepšovanie SAP Support

Digitálna transformácia je o rýchlom nasadzovaní inovácii,” povedal Bernotat.

SAP Support je taktiež v procese transformácie od tradičného modelu incidentov k modelu sociálnych interakcii, ktorý reaguje na otázky a problémy zákazníkov oveľa rýchlejšie. Napr. zákazník môže komunikovať so SAP expertom využitím chatu – rýchlejšia a priamejšia komunikácia. Zákaznícka podpora sa transformuje s významným pozitívnym dopadom na zákazníka, ako všetko ostatné v digitálnom svete.

Vďaka lepšiemu porozumeniu vyššie uvedených služieb teraz dokážu zákazníci rýchlejšie inovovať a  dynamickejšie rásť.

Stanislav Micheller, Partner – SAP Delivery Services

UložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiť