21. července 2017

SAP CRM – Modelování produktu pomocí DSM nástrojů

Po vydání SAP CRM 7.0 EHP3 jsme zaznamenali podstatné zlepšení, které se týká různých možností modelování, konfigurace a verzování produktů s nativním migračním nástrojem pro produkty a produktové balíčky. Set funkcí PMU modelování produktu pro nástroje je účinným prostředkem, který slouží k definování a uspořádání hierarchie prostřednictvím technických produktů (referenčních a modelových) a produktových znaků reprezentujících klíčové produktové vlastnosti, rysy, hodnoty a podmínky. Ty se vážou především na produkty nebo utilitní kontrakty.

PMU využívá funkce modulu BRF +, který mu umožní vytvořit jednoduché nebo komplexní pravidla pro stanovení dynamické hodnoty, pomůcek hodnot, ovládacích prvků a vlastností prezentace pro každý produktový atribut.

PMU je skvělým nástrojem k modelování v SAP CRM. Je mnohem lepší, než býval kdysi. Jak je ale na tom jeho transport do testovacího a produkčního prostředí?

Údržba produktu spolu s verzováním a migračním nástrojem zabezpečuje funkční distribuci produkčních verzí do klientského systému. Typicky od samotného vývoje až po různé testovací a výrobní systémy.

Co se stane, pokud použijete konfigurovatelný produkt s pravidly BRF + a rozhodnete se ho převést do jiného systému? Musíte k tomu mít něco speciálního? Odpověď je „Ano“, potřebujete DSM.

DSM (Decision Service Management) vám obecně poskytne možnost distribuovat BRF + přes cílové systémy, a to díky exportu XMLs souborů ze zdroje a jeho následného importu do požadovaného systému.

V případě, že vaše produktová verze obsahuje alespoň jednu BRF + funkci, produktový nástroj vyžaduje instalaci a licenci Decision Service Management – DSM. bez DSM, produkty můžete distribuovat jedině bez přidělených funkcí BRF +. z toho vyplývá, že BRF + funkce musí být v první řadě přiřazené k příslušným atributem odpovídajícím cílovému systému manuálně. Přiřadit je můžete až poté, co BRF + funkce distribuujete prostřednictvím standardního přizpůsobovacího transportního systému a produktová data zas za použití produktového transportního nástroje. Celý proces obvykle vyžaduje hodně času a úsilí potřebných k tomu, aby byly produktové nastavení konzistentní napříč celým systémem. Další nevýhodou je samotná ztráta transparentní produktové verzi při jejím vydání, což vede k tomu, že se neuchová původní stav systému při zavedení systému nového.

sap_dsm_anodius

Ukázka nastavení DSM řízeného systému, zdroj: SAP

Z výše uvedeného plyne, že i DSM je skvělý. Nicméně, naskýtá se další otázka. Je DSM součástí standardní licence SAP CRM?

Odpověď je: Obvykle ne, možná vlastníte jen startovní balíček DSM.

Jak se tedy uděluje licence?

Licenční politika je založena na „Decision Service Asset Packages “ (balíčcích aktiv rozhodovacích služeb), které jsou definovány jako soubor 25 aktiv rozhodovacích služeb. Ty je možné použít k vytvoření pravidel a postupů sloužících pro externí spotřebu.

Aktiva rozhodovací služby zahrnují samotnou logiku BRF + funkce, která je udržována v objektech – pravidlech a výrazech (např. v rozhodovacích tabulkách, stromech, vzorcích a podobně) klíčových pro hodnocení. Konstanty jsou vyloučeny, stejně počet produkčních systémů, kde jsou pravidla a výrazy nasazené, není důležitý.

K vyhodnocení licenčních poplatků se používá SAP FDT_DSM_METRICS, ve kterém nastavíte ID systému. Něj bude spočítaný počet jedinečných výrazů a pravidel zaznamenané konstanty a konečný počet potřebných balíků aktiv.

Typická implementace produktových pomůcek může obsahovat stovky výrazů a tucty pravidel. Konečné číslo však během implementace může být změněno za využití logiky ABAP namísto BFR + objektů.

Klíčovou výhodou je jednoduché, konzistentní a transparentní verzování a distribuování produktu.

Odmítnutí odpovědnosti: Vzhledem k tomu, že se licenční zásady DSM mohou lišit, obraťte se prosím na místní dceřinou společnost SAP. 

Odmítnutí odpovědnosti: Vzhledem k tomu, že se licenční zásady DSM mohou lišit, obraťte se prosím na místní dceřinou společnost SAP.

 

Odborníci Vám poradí

Anodius je oficiální certifikovaný partner SAP. Máme tým profesionálů, který vám pomůže s návrhem řešení SAP, implementací, školením uživatelů a všemi post-implementačními službami.

Tomáš Prachar, Sr. SAP CRM Consultant

UložiťUložiť