12. júna 2017

Hladká integrácia Salesforce a SAP

SAP je k dnešnému dňu najviac používaný enterprise resource planning software (ERP) spoločnosťami na celom svete.  Za účelom zabezpečenia plnej automatizácie business procesov je potrebná integrácia SAP software s ostatnými firemných business aplikáciami.  Ich úspešná integrácia však môže byť výzvou pre mnohé spoločnosti.

Salesforce integračná appka – STIAHNÚŤ TU

 

Integrácia SAP a Salesforce.com aplikácii

Integrácia týchto dvoch systémov zabezpečí automatickú a okamžitú synchronizáciu dát medzi oboma systémami.  V podstate ide o obojsmernú automatickú výmenu dát medzi systémom Salesforce a SAP CRM/ ECC

Po zadaní novej informácie o zákazníkovi do systému Salesforce, bude táto informácia vďaka synchronizácii okamžite dostupná v systéme SAP a tak dostupná aj pre ostatné business funkcie systému SAP. Je možné prenášať akýkoľvek typ objektu, pričom najznámejšie objekty sú rôzne dáta obchodných partnerov, kontakty, kontrakty, obchodné príležitosti a ponuky.  

Keďže ide o obojsmernú komunikáciu, požadované dáta vytvorené v systéme SAP sú okamžite dostupné taktiež v systéme Salesforce.

Integračná schéma

Hladká integrácia Salesforce a SAP 1

Integrácia prináša množstvo výhod:

  • synchronizácia údajov v oboch systémoch
  • možnosť využiť existujúcu integračnú platformu SAP PI
  • prehľadný monitoring správ
  • rýchlosť – údaje sú prenášané okamžite
  • použitie štandardných komunikačných kanálov
  • bezpečnosť – komunikácia je obojsmerne šifrovaná

Ako to funguje?

Najjednoduchší spôsob ako vysvetliť prenos dát je prostredníctvom praktického príkladu.  Povedzme, že obchodný partner je už vytvorený prostredníctvom štandardnej transakcie v SAP ERP.  

Aby sme mohli poslať dáta do Salesforce, SAP system vytvorí tzv. dočasný dokument (IDoc – SAP formát dokumentu pre obchodné transakcie) obsahujúci všetky potrebné informácie o obchodnom partnerovi akými sú meno, priezvisko, adresuaa kontaktné dáta.  IDoc je potom automatický zaslaný do SAP Process Integration (PI).

V PI je IDoc transformovaný do XML správy a odoslaný do Salesforce.

Keďže sa jedná o synchrónnu komunikáciu, Salesforce okamžite odošle odpoveď obsahujúcu informáciu, či bol obchodný partner založený a tým sa stávajú dáta dostupné v systéme SAP.

API volania

Správy, ktoré sa vymieňajú medzi týmito dvoma systémami sú dôležité pre úspešnú výmenu dát.  Každá odoslaná správa na Salesforce sa rovná jednému API volaniu. Štandardne je obmedzený počet takýchto volaní na 1000 volaní / 1 užívateľ. V prípade, že by mohlo dôjsť k vyčerpaniu API volaní, je vhodné namiesto SOAP API použiť BULK API. V takomto prípade sa jedná o asynchrónny prenos.

Odporúčania

za účelom úspešnej integrácie a bezpečného používania systémov je dobré držať sa nasledujúcich vybraných opatrení:

  • iniciálne nahratie údajov do Salesforce vykonať len cez štandardný nástroj Data Loader
  • synchronizovať len nevyhnutné údaje (vyhnúť sa duplikovaniu systémov 1:1)
  • dbať na bezpečnosť prenášaných údajov
  • pred implementáciou je potrebné analyzovať počet odosielaných dát pre výpočet počtu API volaní.

Naše riešenie

Vyvinuli sme aplikáciu pre CRM systém Salesforce, ktorá umožňuje bezproblémovú integráciu SAP prostredníctvom priameho mapovania polí Salesforce prostredníctvom špecifických webových služieb (publikovaných zo spoločnosti SAP).

Takže teraz môžete jednoducho ťahať dáta priamo zo systému SAP (alebo iného systému) aj bez použitia nákladného SAP PI riešenia.

Zistite bližšie informácie a vyskúšajte si bezodplatne Webservicer.

Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálny SAP a Salesforce partner. Náš tím expertov Vám rád poradí s návrhom, implementáciou a školením kľúčových užívateľov zvoleného CRM system riešenia.

Michal Babinec, CRM Consultant

UložiťUložiťUložiťUložiť