19. apríla 2017

Porozumejte Vašim zákazníkom, doprajte im správny zážitok

Zákazníci prirodzene očakávajú personalizovaný zážitok v každom komunikačnom kanály.  Čokoľvek iné sa rozplynie ako dym v povetrí.  Firmy potrebujú porozumieť obsahu zákazníkov: čo už urobili, čo práve robia a čo pravdepodobne budú chcieť robiť do budúcna. Bez týchto poznatkov marketér nedokáže predvídať, alebo naplniť potreby cieľového publika.

SAP CX produkty pre marketing

SAP Marketing Cloud riešenia posilňujú Vaše podnikanie s ohľadom na inteligentné porozumenie zákazníkom: postrčiť ich k nákupu namiesto rušivého pôsobenia. Vytvorte si dynamické profily Vašich zákazníkov a využívajte ich k hlbším náhľadom a adaptácii ich potrieb a marketingových trendov. Poskytujte personalizované zážitky v reálnom čase, zvýšte konverziu a lojalitu. Získajte transparentnosť a prehľadnosť marketingových aktivít v reálnom čase, za účelom lepšej agilnosti a rozvoja Vašej firmy.

Porozumejte Vašim zákazníkom, doprajte im správny zážitok 1

Podľa The Contextual Marketing Imperative, štúdie z októbra 2015 realizovanej Forrester Consultingom pre SAP – 1 200 globálnych zákazníkov a 200 profesionálov z oblasti marketingu a reklamy vidí zjavný nepomer medzi očakávaniami spotrebiteľov v oblasti personalizovaného marketingu a aktuálnym prístupom marketérov – 44% hovorí že dostáva príliš veľa ponúk, 37% z nich okamžite vymaže akýkoľvek reklamný email. Navyše, 40% z nich sa odhlási z prijímania pravidelných email newsletterov lebo sa cítia zahltený. Spotrebitelia sú skutočne vo fáze informačného presýtenia. 

Porozumejte Vašim zákazníkom, doprajte im správny zážitok 2

Dnešní informovaní spotrebitelia vedia, že firmy zbierajú ich osobné dáta a využívajú ich za účelom marketingu – 70% spotrebiteľov si uvedomuje, že ich dáta sú používané na ďalší marketing, 64% si uvedomuje že firmy si kupujú a využívajú ich osobné informácie a 44% z nich je ochotných zdieľať informácie o ich záujmoch za účelom relevantnejšieho obsahu a ponúk.  Fakticky, väčšina spotrebiteľov (74%) tvrdí, že sa cítia komfortne ohľadom využívania ich osobných dát za účelom poskytovania personalizovaného nákupného zážitku.

Porozumejte Vašim zákazníkom, doprajte im správny zážitok 3

Prečo SAP Marketing Cloud?

Porozumejte Vašim zákazníkom, ako nikdy predtým – zužitkujte hodnotné “big dáta” do zmysluplného náhľadu na Vašich zákazníkov a neznáme kontakty. Následne využite tieto znalosti za účelom personalizovaného zážitku pre každého jedného zákazníka a budovanie dlhodobých vzťahov.

Nie je potrebné využívať množstvo rôznych systémov za účelom práce s množstvom dát.  Potrebujete len jedno riešenie, ktoré dokáže spracovať veľké množstvo dát a vytvoriť jeden pohľad na daného zákazníka. SAP Hybris Marketing Vám dáva túto možnosť – porozumenie zákazníkovi za hranicami dneška.

Zažite marketing v reálnom čase – robte Vaše kampane efektívnejšie vďaka riešeniu, ktoré Vám nájde cieľové publikum a poskytne mu personalizovaný obsah, cez kanály ktoré využíva. Vďaka SAP Marketing Cloud riešeniu dokážete Vašim zákazníkom ponúknuť individuálne zážitky v správnom čase.

Vďaka silným analytickým nástrojom, ktoré Vám umožnia analyzovať a využívať dáta ihneď ako sú vytvorené, dokážete okamžite reagovať na správanie zákazníka. Tieto dáta vstupujú do scoringu zákazníka a KPI, aby Vaša ďalšia kampaň bola ešte úspešnejšia. Toto je marketing moderného digitálneho sveta – personalizovaný, cielené zákaznícke zážitky, ktoré pomáhajú udržať zákazníkov zainteresovaných.

Aby lojalitné programy pracovali lepšie pre Vás a Vašich zákazníkov – vytvorte lokalitný moderný program – taký aby odmenil zákazníka pri každej interakcii s Vašou spoločnosťou a zároveň Vám poskytol zmysluplný náhľad na správanie zákazníka. Od napísania recenzie až po referenciu, SAP Hybris Loyalty angažuje Vašich zákazníkov kdekoľvek a udržuje ich priebežne angažovanými.

Urobte multi-kanálovú obchodnú stratégiu efektívnejšou – SAP Marketing Cloud spája marketingové a obchodné systémy, prepájajúc obchodné skúsenosti s marketingovými. Využitím presných profilov a hĺbkovej znalosti zákazníkov, SAP Marketing Cloud poskytuje relevantný obchodný zážitok pre Vaše podnikanie.

Riaďte marketingové aktivity z jedného miesta – nárastom zložitosti marketingu rastie potreba riadenia. SAP Marketing Cloud zjednodušuje porozumenie tomu, čo funguje a čo nie v oblasti marketingu.

Vďaka prehľadu, čo sa deje v kampaniach je oveľa jednoduchšie sa zmestiť do rozpočtu a očakávaní a taktiež flexibilne a jednoducho reagovať na zmeny.

Podporte a sprehľadnite marketingové aktivity – dobrý marketing nie je o kvantite ale skôr o kvalite a efektívnosti. Ak chcete teda lepšie zistiť, čo funguje a čo naopak nie, potrebujete k tomu dobrú analytiku. SAP Marketing Cloud Vám v tomto ohľade bude nápomocným nástrojom.

Jednoduché prehľady (dashboardy), centrum reportingu, všetko čo potrebujete pre Váš lepšie fungujúci marketing nájdete v riešení SAP Marketing Cloud.

Zvýšte dopyt a zlepšite efektívnosť predaja – prepojte marketing a predaj aby pracovali na spoločnom cieli: viac zákazníkov, viac výnosov. Vďaka vedeniu marketingového manažmentu zo  SAP Marketing Cloud budú Vaši obchodníci benefitovať zo znalostí nástroja – vďaka generovaniu leadov, starostlivosti a konverzie na predaj.

SAP S/4HANA Marketing Cloud architektúra a technológia

Poháňaná silou in-memory computingu, dokáže toto riešenie efektívne spracovať veľké dáta, prepájajúc všetky marketingové kanály. A keďže  ide o flexibilné a rýchlo-použiteľné riešenie, dokážete veľmi rýchlo zmeniť Vašu marketingovú stratégiu a tak sa prispôsobiť dynamicky sa meniacim požiadavkám zákazníkov.

Rýchlosť a spoľahlivosť – lebo riešenie je postavené na pokročilej in-memory platforme SAP HANA, SAP Marketing Cloud Vám umožní okamžitý náhľad na Vaše veľké marketingové  dáta.  Spoľahnite sa na SAP Marketing Cloud vždy keď potrebujete podporiť milióny kontaktov s miliardami interakcii – rýchlo a spoľahlivo, čas po čase.

Rýchlo nesaditeľné a využiteľné riešenie – SAP Marketing Cloud, vďaka role-based SAP Fiori 2.0 užívateľskému zážitku, asistencii, pokročilým API rozhraniam a biznis dokumentácii. Out-of-the-box email a SMS cez SAP Mobile Service taktiež znamená menšiu námahu pri nastaveniach.

Adaptabilnosť pre Vaše potreby – platforma je ľahko nastaviteľná, takže ak potrebujete okamžite využívať marketingové procesy a praktiky, ide o jednoduchú záležitosť.

Jednoducho škálovateľné riešenie – built-in web-based nástroje pre rozšírenia Vám dávajú funkcionalitu, ktorú potrebujte. Ak chcete vybudovať Vaše vlastné aplikačné rozšírenia, využite k tomu SAP HANA Cloud Platform.

Otvorené riešenie – Standards-based web services sú prístupné na integráciu s dátovými zdrojmi alebo outbound kanálmi podľa vlastnej voľby. SAP HANA Cloud Platform – integrácia služieb je jednoduchá a hladká pre pred-definovaný obsah SAP riešení.

Akokoľvek to chcete – riešenie je dostupné v on-premise alebo ako cloud alternatíva.

Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálnym certifikovaným SAP partnerom.  Náš tím odborníkov vám rad pomôže s návrhom, implementáciou, školením užívateľov a post-implementačnými službami Vášho SAP CX riešenia.

Matej Belák, Sr. CRM Consultant