24. júla 2017

Ste pripravení na SAP Fiori?

Trendy v informačných technológiách sa menia rýchlym tempom. Čo bolo moderné pred piatimi rokmi, je v súčasnosti častokrát považované za zastaralé. Rýchly a pohodlný prístup k informáciám rozhoduje o tom, či je biznis úspešný, alebo nie. A práve rýchlosť, jednoduchosť a jednotnosť bolo to, čo mali programátori zo SAP na papieri, keď v roku 2013 vyvíjali užívateľské prostredie SAP Fiori. Teda už minimálne 4 roky je isté, že klasické SAP GUI bude čoskoro minulosťou.

Obrazovka obchodného parnetra v klasickom SAP GUI
Obrazovka obchodného parnetra v klasickom SAP GUI, zdroj: SAP

Svedčia o tom nielen konferencie organizované SAP-om o pripravovaných novinkách a smerovaní, ale nápoveďou je aj ostatná verzia SAP GUI 750 vydaná v máji tohto roku. Nový grafický template v nej totiž až nápadne pripomína prostredie SAP Fiori. Nie je to samozrejme náhoda. Každá nová aplikácia od SAP je už totiž v tomto „kabáte“. Posledným dôkazom je nasledujúci obrázok, v ktorom je prehľad celého súčasného portfólia SAP produktov – všetkým kraľuje SAP Fiori.

Súčasné portfólio SAP Produktov
Súčasné portfólio SAP Produktov, zdroj: SAP

Ako som spomenul na začiatku blogu, SAP Fiori je „len“ užívateľské prostredie. Pokiaľ sa pozrieme na celý SAP systém z pohľadu MVC (Model, View, Controller) architektúry, SAP Fiori je View – Frontend. Platí teda, že celá logika spracovania naďalej ostáva v backendových systémoch a SAP Fiori túto logiku transformuje do grafického zobrazenia užívateľovi. V maximálne zjednodušenom vysvetlení môžeme povedať, že ide o nahradenie „klasických“ transakcií moderným webovým zobrazením. To by som ale Fiori dehonestoval.

Aby SAP túto technológiu „pretlačil“ aj do existujúcich systémov, musel zákazníkom ponúknuť viac ako len platformu a vývojárske nástroje. Pripravil preto sadu aplikácií (v súčasnosti už viac ako 10 000), ktoré je možné jednoducho nainštalovať a začať používať. Tieto aplikácie pokrývajú takmer všetky oblasti systému ERP. Každý biznis je však špecifický a preto SAP dal možnosť jednotlivým vývojárom upravovať tieto aplikácie podľa potreby, prípadne vytvoriť nové úplne od začiatku.

Programovanie

Ako vývojára z prostredia ABAP a SAP CRM ma zaujímalo, aké vývojárske nástroje SAP na úpravu ponúka. V súčasnosti jediným oficiálnym a podporovaným vývojárskym prostredím je WebIDE. Aplikácie je možné upravovať aj z prostredia Eclipse (po doinštalovaní doplnkov pre Fiori), no doplnky už nie sú ďalej vyvíjané a tak je vysoko pravdepodobné, že v budúcnosti po príchode ďalších funkcionalít tieto už nebude možné použiť a vývojári budú nútení prejsť na WebIDE, pre použitie ktorého je potrebné platiť licenčné poplatky za každý účet vývojára.

Ďalšou pre mňa podstatnou vecou bolo, aké programovacie jazyky potrebujem ovládať na to, aby som mohol upravovať existujúce aplikácie, prípadne vytvárať nové. Postačí mi ABAP a HTML? Žiaľ (/našťastie?) nie. Fiori vyžaduje znalosť JavaScriptu, HTML5 a XML. Znamená to teda, že programovať môže začať akýkoľvek súčasný web-vývojár? Aj áno, aj nie. Ako som spomínal, Fiori je „len“ frontend a stále je potrebný programátor pre backend (v prípade ERP teda ABAP programátor). Záleží to však od charakteru aplikácie. Pokiaľ je nezávislá od backendového systému, znalosti ABAP-u nie sú potrebné.

Dizajn SAP Fiori - úvodná obrazovka (dlaždice)
Dizajn SAP Fiori – úvodná obrazovka (dlaždice), zdroj: SAP

Ako vidíte na obrázku vyššie, aplikácie sú usporiadané do tzv. dlaždíc, kde každá dlaždica predstavuje práve jednu aplikáciu. Slúžia ako prvý a rýchly náhľad na aktuálny stav. V tomto prípade napr. užívateľ hneď vidí, že je potrebné zrevidovať 140 Security Notes a že toto číslo stúpa. Rovnakým spôsobom je tak možné interpretovať nárast/pokles tržieb, výnosov, …

Po kliknutí na dlaždicu dochádza k navigácií na konkrétnu aplikáciu.

SAP Fiori aplikácia - zobrazenie položiek
SAP Fiori aplikácia – zobrazenie položiek, zdroj: SAP

Debugging

Počas vytvárania aplikácie sa neraz stane, že veci nefungujú tak, ako si vývojár predstavoval. Vtedy prichádza na rad debugging. Viacero konzultantov čítajúcich tento blog sa momentálne zhrozí, keď si prečíta, že vo väčšine prípadov už nebude stačiť len klasický ABAP Debugger. Pokiaľ je chyba vo Fiori aplikácií (spomínate, aké programovacie jazyky sú potrebné?), na debugging je možné použiť iba vývojárske nástroje webového prehliadača. Tie sú už našťastie na vysokej úrovni u všetkých najčastejšie používaných webových prehliadačov (Chrome, Firefox, v urgentných prípadoch aj Internet Explorer). Doinštalovaním doplnkov, napr. UI5 Inspector pre Google Chrome, sa debugging stáva ešte jednoduchším.

Debugging štandardnej SAP Fiori Aplikácie z prostredia Mozilla Firefox
Debugging štandardnej SAP Fiori Aplikácie z prostredia Mozilla Firefox, zdroj: SAP

Na obrázku vyššie je možné vidieť, čo všetko sa dotiahlo z backendového systému (vo forme .json súboru) po kliknutí na položku zo zoznamu.

Zhrnutie

SAP Fiori je súčasnosť a budúcnosť užívateľského prostredia všetkých SAP aplikáciíJeho agilita, jednotnosť a pripravenosť na mobilné zariadenia ho robí konkurencieschopným v súčasných podmienkach a IT trendoch. Kvôli prieniku viacerých programovacích jazykov a postupov kladie vyššie nároky na programátorov, ale aj technických konzultantov, ktorí chcú prostredníctvom debuggovania zistiť príčiny problémov.

Ignorovať ho sa však rozhodne neoplatí, keďže je už prítomný v každej SAP aplikácií a do budúcna tomu nebude inak.

Odborníci Vám poradia

Anodius je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Stanislav Micheller, Partners – Delivery Services

UložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiť