24. července 2017

Jste připraveni na SAP Fiori?

Trendy v informačních technologiích se mění rychlým tempem. Co bylo moderní před pěti lety, je v současnosti častokrát považováno za zastaralé. Rychlý a pohodlný přístup k informacím rozhoduje o tom, zda je byznys úspěšný, nebo ne. A právě rychlost, jednoduchost a jednotnost bylo to, co měli programátoři ze SAPu na papíře, když v roce 2013 vyvíjeli uživatelské prostředí SAP Fiori. Tedy už minimálně 4 roky je jisté, že klasické SAP GUI bude brzy minulostí.

Obrazovka obchodného parnetra v klasickom SAP GUI
Obrazovka obchodního partnera v klasickém SAP GUI, zdroj: SAP

Svědčí o tom nejen konference pořádané SAPem o připravovaných novinkách a směřování, ale nápovědou je i ostatní verze SAP GUI 750 vydaná v květnu tohoto roku. Nový grafický template v ní totiž až nápadně připomíná prostředí SAP Fiori. Není to samozřejmě náhoda. Každá nová aplikace od SAPu je už totiž v tomto „kabátu“. Posledním důkazem je následující obrázek, v němž je přehled celého současného portfolia SAP produktů – všem kraluje SAP Fiori.

Současné portfolio SAP Produktů, zdroj: SAP
Současné portfolio SAP Produktů, zdroj: SAP

Jak jsem zmínil na začátku blogu, SAP Fiori je „jen “ uživatelské prostředí. Pokud se podíváme na celý SAP systém z pohledu MVC (Model, View, Controller) architektury, SAP Fiori je View – Frontend. Platí tedy, že celá logika zpracování zůstává v backendových systémech a SAP Fiori tuto logiku transformuje do grafického zobrazení uživateli. v maximálně zjednodušeném vysvětlení můžeme říci, že jde o nahrazení „klasických “ transakcí moderním webovým zobrazením. Tím bych ale Fiori dehonestoval.

Aby SAP tuto technologii „protlačil “ i do stávajících systémů, musel zákazníkům nabídnout více než jen platformu a vývojářské nástroje. Připravil proto sadu aplikací (v současnosti již více než 10 000), které lze snadno nainstalovat a začít používat. Tyto aplikace pokrývají téměř všechny oblasti systému ERP. Každý byznys je však specifický, a proto SAP dal možnost jednotlivým vývojářům upravovat tyto aplikace podle potřeby, případně vytvořit nové úplně od začátku.

Programování

Jak vývojáře z prostředí ABAP a SAP CRM mě zajímalo, jaké vývojářské nástroje SAP pro úpravu nabízí. v současnosti jediným oficiálním a podporovaným vývojářským prostředím je WebIDE. Aplikace je možné upravovat i z prostředí Eclipse (po doinstalování doplňků pro Fiori), no doplňky již nejsou dále vyvíjeny, a tak je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu po příchodu dalších funkcionalit je již nebude možné použít a vývojáři budou nuceni přejít na WebIDE, pro použití, kterého je třeba platit licenční poplatky za každý účet vývojáře.

Další pro mě podstatnou věcí bylo, jaké programovací jazyky potřebuji ovládat na to, abych mohl upravovat stávající aplikace, případně vytvářet nové. Postačí mi ABAP a HTML? Bohužel (/ naštěstí?) ne
Fiori vyžaduje znalost JavaScriptu, HTML5 a XML. Znamená to tedy, že programovat může začít jakýkoliv současný web-vývojář? Ano i ne. Jak jsem zmiňoval, Fiori je „pouze“ frontend a stále je potřebný programátor pro backend (v případě ERP tedy ABAP programátor). Záleží to však na charakteru aplikace. Pokud je nezávislá na backendovém systému, znalosti ABAPu nejsou potřeba.

Design SAP Fiori – úvodní obrazovka (dlaždice), zdroj: SAP
Design SAP Fiori – úvodní obrazovka (dlaždice), zdroj: SAP

Jak vidíte na obrázku výše, aplikace jsou uspořádány do tzv. dlaždic, kde každá dlaždice představuje právě jednu aplikaci. Slouží jako první a rychlý náhled na aktuální stav. v tomto případě např. uživatel hned vidí, že je třeba revidovat 140 Security Notes a že toto číslo stoupá. Stejným způsobem je tak možné interpretovat nárůst / pokles tržeb, výnosů, …

Po kliknutí na dlaždici dochází k navigaci na konkrétní aplikaci.

SAP Fiori aplikace – zobrazení položek, zdroj: SAP
SAP Fiori aplikace – zobrazení položek, zdroj: SAP

Debugging

Během vytváření aplikace se nejednou stane, že věci nefungují tak, jak by si vývojář představoval. Tehdy přichází na řadu debugging. Vícero konzultantů čítající tento blog se teď jistě zhrozí, když si přečte, že ve většině případů už nebude stačit jen klasický ABAP Debugger. Pokud je chyba ve Fiori aplikaci (vzpomínáte, jaké programovací jazyky jsou potřeba?), na debugging lze použít pouze vývojářské nástroje webového prohlížeče. Ty jsou již naštěstí na vysoké úrovni u všech nejčastěji používaných webových prohlížečů (Chrome, Firefox, v urgentních případech i Internet Explorer). Doinstalováním doplňků, např. UI5 Inspector pro Google Chrome, se debugging stává ještě jednodušším.

Debugging standardní SAP Fiori Aplikace z prostředí Mozilla Firefox, zdroj: SAP
Debugging standardní SAP Fiori Aplikace z prostředí Mozilla Firefox, zdroj: SAP

Na obrázku výše je možné vidět, co všechno se dotáhlo z backendového systému (ve formě .json souboru) po kliknutí na položku ze seznamu.

 

Shrnutí

SAP Fiori je současnost a budoucnost uživatelského prostředí všech SAP aplikací. Jeho agilita, jednotnost a připravenost na mobilní zařízení ho dělá konkurenceschopným v současných podmínkách a IT trendech. Kvůli průniku více programovacích jazyků a postupů klade vyšší nároky na programátory, ale i technické konzultanty, kteří chtějí prostřednictvím debuggování zjistit příčiny problémů.

Ignorovat ho se však rozhodně nevyplatí, protože je již přítomen v každé SAP aplikaci a do budoucna tomu nebude jinak.

Odborníci Vám poradí

Anodius je oficiální certifikovaný partner SAP. Máme tým profesionálů, který vám pomůže s návrhem řešení SAP, implementací, školením uživatelů a všemi post-implementačními službami.

Stanislav Micheller, Partners – Delivery Services

UložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiťUložiť