13. augusta 2020

Customer Experience vs. Employee Experience

experience-talks-experience-talks-event-anodius-09.2020

Ján Uriga, hlavný speaker, je vytrvalý kreativec so zmyslom pre humor, čo sa prejavuje najmä tým, že pri riešeniach klientskych problémov vnáša jednoduchosť, hravosť a často aj nekonvenčné prvky. Rutinným činnostiam vyhlasuje pravidelne vojnu a často ju poráža. Rád kombinuje výsledky základného výskumu z vied o človeku (najmä psychológie, kde získal PhD z výskumu sociálnej inteligencie lídrov) s modernými trendami v danom odvetví doplnené o dobré analytické vstupy.