6. februára 2020

Qualtrics partnerstvo

Naša spoločnosť sa stala prvým partnerom spoločnosti Qualtrics v CEE regióne od 1.2.2020.  Spoločnosť Qualtrics patrí medzi popredné globálne cloud firmy.   V roku 2018 bola akvirovaná spoločnosťou SAP.

Qualtrics je platforma CXM (Customer Experience Management), ktorá sa zameriava na zhromažďovanie, organizovanie a porozumenie dôležitých údajov týkajúcich sa zákazníkov a zamestnancov. Od tejto chvíle môžu podniky lepšie porozumieť tomu, čo ich zákazníkov vedie k rozhodovaniu, o čo usilujú, čomu sa prispôsobujú a kde by sa mohli využiť určité vylepšenia. Cieľom spoločnosti Qualtrics je pomôcť podnikateľom ďalej rozvíjať firemnú kultúru zameranú na zákazníka so zameraním na udržanie, lojalitu a celkovú spokojnosť so zákazníkmi.

Qualtrics funguje tak, že organizuje a zhromažďuje dôležité metriky týkajúce sa skúseností zákazníkov. Odtiaľ môžu používatelia softvéru lepšie porozumieť akýmkoľvek zmenám, ktoré je potrebné vykonať, a konať. Qualtrics má 4 základné funkcie: CustomerXM, ProductXM, EmployeeXM a BrandXM, všetko s hlavným cieľom vytvorenia modelu závislého od prijatia a spokojnosti zákazníka.