6. února 2020

Qualtrics partnerství

Naše společnost se stala prvním partnerem společnosti Qualtrics v CEE regionu od 1.2.2020. Společnost Qualtrics patří mezi přední globální cloud firmy. V roce 2018 byla akvírované společností SAP.

Qualtrics je platforma CXM (Customer Experience Management), která se zaměřuje na shromažďování, organizování a porozumění důležitých údajů týkajících se zákazníků a zaměstnanců. Od této chvíle mohou podniky lépe porozumět tomu, co jejich zákazníků vede k rozhodování, o co usilují, čemuž se přizpůsobují a kde by se mohly využít určité vylepšení. Cílem společnosti Qualtrics je pomoci podnikatelům dále rozvíjet firemní kulturu zaměřenou na zákazníka se zaměřením na udržení, loajalitu a celkovou spokojenost se zákazníky.

Qualtrics funguje tak, že organizuje a shromažďuje důležité metriky týkající se zkušeností zákazníků. Odtud mohou uživatelé softwaru lépe porozumět jakýmkoli změnám, které je třeba provést, a jednat. Qualtrics má 4 základní funkce: CustomerXM, ProductXM, EmployeeXM a BrandXM, vše s hlavním cílem vytvoření modelu závislého od přijetí a spokojenosti zákazníka.