6. apríla 2023

Prečo SAP Customer Experience: Zvyšovanie angažovanosti zákazníkov do nových výšok

V dnešnom tvrdom konkurenčnom prostredí sa zákaznícka skúsenosť stala kľúčovým diferenciátorom pre organizácie, ktoré sa snažia udržať si náskok. Schopnosť prilákať, udržať a potešiť zákazníkov nebola nikdy taká dôležitá ako teraz. Podniky sa čoraz častejšie obracajú na technológie, aby im pomohli dosiahnuť ich ciele v oblasti zákazníckej skúsenosti. Spomedzi rôznych dostupných riešení je SAP Customer Experience výkonným nástrojom. Umožňuje podnikom poskytovať výnimočné zážitky zákazníkom a pozdvihnúť ich angažovanosť na novú úroveň.

SAP Customer Experience, predtým SAP C/4HANA, je balík cloudových riešení pre zákaznícku skúsenosť. Zahŕňa predaj, marketing, obchod, služby a údaje o zákazníkoch. Bez problémov sa integruje so základným systémom ERP (Enterprise Resource Planning) spoločnosti SAP. To umožňuje podnikom zjednotiť údaje o zákazníkoch a získať holistické poznatky, ktoré podporujú personalizované, relevantné a kontextové zapojenie zákazníkov.

Odomknutie efektivity a dokonalosti so systémom SAP Field Service Management

Jedným z kľúčových pilierov SAP Customer Experience je jeho schopnosť umožniť podnikom budovať zmysluplné a trvalé vzťahy so zákazníkmi. Využitím jej komplexného balíka riešení môžu podniky vytvárať bezproblémové a konzistentné zážitky na rôznych kontaktných miestach. Patria sem webové stránky, mobilné aplikácie, sociálne médiá, call centrá a kamenné predajne. Omnichannel prístup zabezpečuje, že zákazníci majú jednotnú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na to, ako a kde komunikujú s podnikom.

Zapojte svojich zákazníkov

Jednou z najvýraznejších funkcií systému SAP Customer Experience sú jeho robustné možnosti automatizácie marketingu. So službou SAP Marketing Cloud môžu podniky realizovať sofistikované marketingové kampane využívajúce inteligentnú segmentáciu, personalizáciu v reálnom čase a odporúčania založené na umelej inteligencii. To umožňuje podnikom poskytovať zákazníkom vysoko relevantný a cielený obsah v správnom čase a prostredníctvom správnych kanálov. Výsledkom je vyššia angažovanosť, konverzia a lojalita zákazníkov.

Ďalším kľúčovým prvkom služby SAP Customer Experience sú jej výkonné obchodné funkcie. SAP Commerce Cloud poskytuje podnikom komplexné nástroje na vytváranie bezproblémových a pútavých online nákupov. Ponúka funkcie, ako je správa katalógu produktov, cenotvorba a propagačné akcie, správa objednávok a samoobslužné portály pre zákazníkov, ktoré umožňujú podnikom vytvoriť pre svojich zákazníkov presvedčivý a pohodlný online nákup.

Okrem marketingu a obchodu poskytuje SAP Customer Experience aj robustné riešenia pre predaj a služby. SAP Sales Cloud poskytuje predajným tímom inteligentné poznatky a nástroje na efektívnu správu potenciálnych zákazníkov, príležitostí a potrubí. Umožňuje tiež predajným tímom spolupracovať, automatizovať predajné procesy a získať prehľad o výkonnosti predaja v reálnom čase, čím sa zvyšuje produktivita a efektívnosť predaja.

Ponuka personalizovaných služieb

Na druhej strane, SAP Service Cloud vybavuje podniky nástrojmi na poskytovanie výnimočných služieb zákazníkom. Poskytuje jednotný pohľad na interakcie so zákazníkmi, umožňuje podnikom spravovať servisné požiadavky a využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na poskytovanie prediktívnych informácií o službách. To umožňuje podnikom proaktívne riešiť problémy, ponúkať personalizované služby a posilňovať lojalitu zákazníkov.

Jednou zo silných stránok systému SAP Customer Experience je jeho schopnosť využívať silu zákazníckych údajov. SAP Customer Data Cloud umožňuje podnikom efektívne a bezpečne získavať, spravovať a využívať údaje o zákazníkoch. Poskytuje nástroje na správu súhlasov a preferencií, obohacovanie profilov zákazníkov a ochranu údajov, čím zabezpečuje, aby podniky dodržiavali predpisy o ochrane osobných údajov a zároveň poskytovali personalizované služby zákazníkom.

Okrem toho SAP Customer Experience podporuje aj pokročilé analytické a reportovacie funkcie. Podniky môžu získať hlboký prehľad o správaní, preferenciách a trendoch zákazníkov, ktoré môžu byť podkladom pre rozhodovanie založené na údajoch. Tieto poznatky umožňujú podnikom neustále optimalizovať stratégie zapojenia zákazníkov, identifikovať príležitosti na rast a predbiehať požiadavky zákazníkov.

Výhody SAP Customer Experience presahujú rámec zlepšenia angažovanosti zákazníkov. Podnikom tiež umožňuje zefektívniť prevádzku, zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Integráciou so základným systémom ERP umožňuje SAP Customer Experience bezproblémový tok údajov a integráciu procesov v rámci organizácie, čím sa eliminujú dátové silá a manuálne procesy.

Roman Kučák, partner