12. mája 2022

Pardot v roku 2022

Napriek tomu, že od tejto doby boli pod jednou strechou, boli to svojim spôsobom dva ekosystémy. Situácia sa zmenila v roku 2018, kedy Salesforce vydal Pardot Lightning App, čo umožnilo, aby bol Pardot súčasťou hlavnej platformy. Vďaka tomu sa priblížili užívatelia Salesforce-u a Pardot-u z radov marketingových a obchodných tímov. Práve táto integrácia bola pomyselným začiatkom toho, ako môžeme vidieť Pardot dnes, v roku 2022.

Pod taktovkou Salesforce-u sa udialo veľa ďalších zmien,  v tomto článku sa však zameriam na súčasné hlavné funkcionality a ich neduhy, s ktorými sa bežní užívatelia môžu stretnúť, a ktoré som si vyskúšal na vlastnej koži.

 

Connector v2

Začneme prepojením Salesforce-u a Pardot-u. Existujú dve verzie, Salesforce-Pardot Connector v1 a v2. Connector v2 je východiskovou možnosťou pre Pardot účty po 11.2.2019. Staršie účty majú prvú verziu v rámci ich Org-u. Existuje možnosť prechodu na druhú verziu (nie je možné vrátiť späť).
pardot-2022-1
Connector v2 prináša veľa výhod. Pár ich vymenujem – pre každý nový Business Unit sa vytvorí nový konektor; nie je potrebná extra licencia (pri použití integračného užívateľa); je možné pozastaviť synchronizáciu; je možné obnoviť metadáta podľa potreby. Pravdepodobne najväčšia výhoda je jednoduchšie nastavovanie.
pardot-2022-2
Ak sa objavujú výhody, bývajú tiež aj nejaké nevýhody. Podelím sa s Vami o niektoré problémy, s ktorými som sa stretol pri nastavovaní v2 konektoru. Existujú prípady, kedy sa konektor zasekne vo fáze overovania („Verification in Progress“). V mojom konkrétnom prípade som našiel riešenie vydané Salesforce Help-om. Problém sa skrýval v tom, že sa nenainštaloval balíček b2bmaintegration, aj keď som starostlivo nasledoval implementačnú príručku (aby som si bol istý, že nič nevynechám). Situáciu som vyriešil („re“) inštaláciou balíčka pomocou odkazu, ktorý bol uvedený v článku Salesforce Help-u.

 

Content Management System (CMS)

Ďalšia novšia funkcionalita je možnosť nastaviť CMS pre Pardot obsah, prakticky úložisko obrázkov. Nastavovanie je priamočiare a CMS je možné jednoducho využiť.
pardot-2022-3
Kto má prístup a používa Workspace, môže spravovať, nastaviť hierarchiu zložiek, alebo len nahrávať obrázky. Uložené obrázky sú dostupné a pripravené na použitie v Lightning Email Builder-och alebo Landing Pages (viac nižšie).
pardot-2022-4
CMS je dostupné v obmedzenej verzii v rámci každého Org-u štandardne.

 

Campaigns

Súčasný štandard je využívanie prepojených kampaní (Connected Campaigns), ktoré prenáša užívateľa hlbšie do Salesforce platformy. Hneď ako sú kampane prepojené, Pardot užívatelia vytvárajú nové kampane z rovnakého object tabu ako v Sales Cloud-e (napríklad). Nastavovanie obvykle obsahuje krok, ktorý umožní, aby boli kampane spravované len zo Salesforce strany.
pardot-2022-5
Prepojenie kampaní je užitočné v reportingu, obmedzenie duplicít a schopnosti sledovať všetky miesta kontaktu, v ktorých sa potenciálny zákazník môže stretnúť s kampaňou.
pardot-2022-6
Pardot Campaigns ale zostávajú v stave „na čítanie“ (read-only) (je možné upraviť cieľovú zložku a tag) a sú automaticky vytvárané a pripájané k záznamu Salesforce Campaign (vzťah 1:1). Stále však umožňujú prechádzať užitočné informácie o kampani z pohľadu Pardotu.

 

Prospects

Prospects v Pardote neprešli výraznými zmenami. Nájdeme ich pod objektovým tabom s názvom Prospects, tak ako v minulosti môžete použiť možnosť predvytvorených filtrov. Pre niektorých z Vás môže byť novinka symbol mraku (cloudu) vedľa záznamov jednotlivých Prospect-ov. Tento symbol označuje existenciu prepojenia so záznamom v Salesforce (Lead nebo Contact).
pardot-2022-7
Tak ako predtým, tiež môžete pridávať/odoberať alebo definovať pravidlá na vypĺňanie listov.

 

Emails

Tu prišlo k veľkej zmene, ktorá spočíva v možnosti vytvárania emailového obsahu. V rámci Winter 21 release-u, môžu užívatelia využívať nový Lightning Email Builder, ktorý je podobný ako Page Builder. Namiesto písania HTML môžete použiť drag-and-drop komponentu, ktorá je jednoducho upraviteľná/štylizovateľná. Tieto komponenty obsahujú tlačidlá, HTML, obrázky a Rich textové pole. Okrem toho je možné použiť preddefinované rozloženie riadkov (častí emailu).
pardot-2022-8
V pravom paneli nájdete úpravy k vybraným častiam. Keď vložíte obrázkovú komponentu, máte možnosť pridať obrázok z CMS úložiska.

Merge Fields sú k dispozícii (pomocou HML), takže máte možnosť personalizovať obsah. Čo ocenia všetci, je schopnosť zobraziť náhľad v rôznych veľkostiach (desktop, mobil, tablet), Builder zaistí responzivitu. Dokonca nájdeme aj Undo možnosť. Jedna z najväčších výhod je možnosť znovuodoslania – už nie je potrebné klonovať po každom odoslaní.

Builder je k dispozícii pre Email Content (pôvodne Draft Emails) a Email Templates. Pocit z object tabov Email Templatu a Email Contentu (vrátane ich záznamov) je pravý Salesforce.

pardot-2022-9
Bohužiaľ s mnohými výhodami nového Builderu sa objavuje výrazný počet kompromisov/chýbajúcich funkcií. Dynamic Content a Snippets nie sú podporované. Merge Fields niekedy zvládajú to čo je potrebné, inokedy nie  – obsahujú nekompletný zoznam, z ktorého môžete vyberať (napriek tomu môžete niektoré HML tagy vložiť ručne). Unsubscribe/Preference Center fungujú len v rámci Rich textového poľa, ak ich vložíte do tlačidla, narazíte na problémy alebo nebudete môcť poslať email. Posielanie len textových emailov nie je možné – je potrebné upraviť Builder (HTML) časť ako prvú, a potom k nej pridať textovú verziu (jedno nefunguje bez druhého). Pravdepodobne existujú aj ďalšie limitácie, na ktoré ešte len narazím v budúcnosti.

Svetlou stránkou môže byť, že „stará“ verzia vytvárania emailu je na svojom mieste, takže ak sa dostanete do úzkych, tak si môžete pomôcť s „originálnymi“ editormi. Lightning Builder-y sú napriek tomu veľkým pokrokom, aj keď môže nejakú dobu trvať než plne nahradia staré editory.

 

Landing Pages

Veľmi podobný príbeh stretol Landing Pages v rámci Winter 22 release-u. Takmer všetky výhody a jednoduchosť používania, ktoré som zmienil pri Lightning Email builderov, sú dostupné pre Landing Page builder.
pardot-2022-10
Okrem builderov dostanete štandardné zobrazenie Salesforce záznamov (/list view). Taktiež Landing Pages object je príbuzný (related) ku Campaings, čo umožňuje pomocou skratky v Campaign vytvárať/upravovať Landing Pages. Ďalšou vítanou zmenou je zavedenie Status poľa – s hodnotami Draft; Published; Published, changes pending.
pardot-2022-11
Aj pri zachovaní pozitívneho náhľadu je pre mňa najväčším sklamaním obmedzená možnosť upravovať vizuálnu stránku formulárov. Pre čiastočnú štylizáciu je nutné byť kreatívny a poradiť si. Merge Field možnosti sú tiež nekompletné (rovnako ako pri Email builderoch). Dynamic Content ani Snippets zatiaľ nemôžete použiť.

Ale ak by ste chceli, Pardot zachováva možnosť vytvoriť Landing Page pomocou starých možností.

 

Forms

Formuláre som už zmienil v rámci Landing Page builderu, ale čo tak ich vytváranie?

Formuláre stále patria k „originálnym“ častiam Pardotu. Ale ak máte záujem o pekne vyzerajúci formulár, je potrebné zohnať kódera (ak to nie ste Vy) alebo použiť šikovnú stránku.

pardot-2022-12
Už asi viete, že ak si chcete vytvoriť aspoň nejak vyzerajúci formulár, tak je najlepšie vytvoriť Layout Template s upraveným kódom, a ten vybrať pri vytváraní samotného formulára. Táto časť (okrem HTML) je  ľahšia. Ale čo taký formulár v rámci nového Landing Page builderu? No, štylizácia, ktorú určite napísali do Layoutu neovplyvní Landing Page.

Ale existuje riešenie! Je nutné upraviť formulár a zamerať  sa v sekcii „Look and Feel“ na „Above Form“ tab. Ďalším krokom je prepnutie do HTML formátu v rámci editoru a tam vložiť svoju štylizáciu.

pardot-2022-13
Teraz máte (nejakú) vizuálnu úpravu aj v rámci Lightning Landing Page builderu.

 

Conclusion

Je nepopierateľné, že sa Salesforce snaží Pardot dostať do súčasného stavu. S týmito vylepšeniami sa Pardot stáva pravým Salesforce produktom, zatiaľ čo využíva svoje originálne silné stránky. Pardot samotný bol silným nástrojom a my môžeme teraz pozorovať jeho evolúciu. Všetky nové Lightning buildery sa používajú jednoduchšie a pripadajú mi ľahšie osvojiteľné pre nových užívateľov Pardotu.

Veľmi sa mi páči smer, akým sa Salesforce s Pardotom vydáva, a dúfam, že sa na tejto pomyselnej ceste veľká časť hrboľov čoskoro opraví.

Vojtech Landa, CRM Consultant