12. května 2022

Pardot v roce 2022

Pardot je dobře známý automatizační nástroj pro B2B marketing, který v roce 2013 získal Salesforce. Přestože od této doby byly pod jednou střechou, byly to svým způsobem dva ekosystémy. Situace se změnila v roce 2018, kdy Salesforce vydal Pardot Lightning App, což umožnilo, aby byl Pardot součástí hlavní platformy. Díky tomu se přiblížili uživatelé Salesforce-u a Pardot-u z řad marketingových a obchodních týmů. Právě tato integrace byla pomyslným počátkem toho, jak můžeme vidět Pardot dnes, v roce 2022.

Pod taktovkou Salesforce-u se událo mnoho dalších změn, avšak v tomto článku se zaměřím na současné hlavní funkcionality a jejich neduhy, s kterými se běžní uživatelé mohou setkávat, a které jsem si vyzkoušel na vlastní kůži.

Connector v2

Začněme propojením Salesforce-u a Pardot-u. Existují dvě verze, Salesforce-Pardot Connector v1 a v2. Connector v2 je výchozí možností pro Pardot účty po 11.2.2019. Starší účty mívají první verzi v rámci jejich Org-u. Existuje možnost přechodu na druhou verzi (není možné vrátit zpět).
pardot-2022-1
Connector v2 přináší mnoho výhod. Abych jmenoval pár – pro každou novou Business Unit se vytvoří nový konektor; není potřeba extra licence (při použití integračního uživatele); je možné pozastavit synchronizaci; lze obnovit metadata podle potřeby. Pravděpodobně největší výhodou je jednodušší nastavování.
pardot-2022-2
Když se objevují výhody, bývají také nějaké nevýhody. Podělím se s Vámi o některé obtíže, se kterými jsem se setkal při nastavování v2 konektoru. Existují případy, kdy se konektor zasekne ve fázi ověřování („Verification in Progress“). V mém konkrétním případě jsem nalezl řešení vydané Salesforce Help-em. Problém se ukrýval v tom, že se nenainstaloval balíček b2bmaintegration, přestože jsem bedlivě následoval implementační příručku (abych se ujistil, že nic nevynechám). Situaci jsem vyřešil („re“) instalací balíčku pomocí odkazu, který byl uveden ve článku Salesforce Help-u.

Content Management System (CMS)

Další novější funkcionalitou je možnost nastavit CMS pro Pardot obsah, prakticky uložiště obrázků. Nastavování je přímočaré a CMS lze jednoduše využít.
pardot-2022-3
Kdo má přístup a používá Workspace, může spravovat, nastavit hierarchii složek, nebo pouze nahrávat obrázky. Uložené obrázky jsou dostupné a připravené k použití v Lightning Email Builder-ech nebo Landing Pages (více níže).
pardot-2022-4
CMS je dostupné v omezené verzi v rámci každého Org-u standardně.

Campaigns

Současný standard je využívání propojených kampaní (Connected Campaigns), které přenáší uživatele hlouběji do Salesforce platformy. Jakmile jsou kampaně propojeny, Pardot uživatelé vytváří nové kampaně ze stejného object tabu jako v Sales Cloud-u (například). Nastavování obvykle obsahuje krok, který umožní, aby byly kampaně spravovány pouze ze Salesforce strany.
pardot-2022-5
Propojení kampaní je užitečné v reportingu, omezení duplicit a schopnosti sledovat všechna místa kontaktu, ve kterých se potenciální zákazník může setkat s kampaní.
pardot-2022-6
Pardot Campaigns zůstávají, ale pouze ve stavu „pro čtení“ (read-only) (je možné upravit cílovou složku a tag) a jsou automaticky vytvářeny a připojovány k záznamu Salesforce Campaign (vztah 1:1). Stále umožňují procházet užitečné informace o kampani z pohledu Pardotu.

Prospects

Prospects v Pardotu neprošli výraznými změnami. Nalezneme je pod objektovým tabem s názvem Prospects, stejně jako v minulost můžete použít možnost předvytvořených filtrů. Co může být nové pro některé z Vás, je symbol mraku (cloudu) vedle záznamů jednotlivých Prospect-ů. Tento symbol označuje existenci propojení se záznamem v Salesforce (Lead nebo Contact).
pardot-2022-7
Stejně jako dříve jste také schopni přidávat/odebírat nebo definovat pravidla pro vyplnění listů.

Emails

Zde došlo k velké změně, která spočívá v možnosti vytváření emailového obsahu. V rámci Winter 21 release-u, uživatelé mohou využívat nový Lightning Email Builder, který je podobný jako Page Builder. Namísto psaní HTML můžete použít drag-and-drop komponenty, které jsou snadno upravitelné/stylizovatelné. Tyto komponenty obsahují tlačítka, HTML, obrázky a Rich textová pole. Mimo to je možné použít předdefinované rozložení řádků (částí emailu).
pardot-2022-8
V pravém panelu naleznete úpravy k vybraným částím. Když vložíte obrázkovou komponentu, máte možnost přidat obrázek z CMS uložiště.

Merge Fields jsou k dispozici (pomocí HML), tudíž máte možnost personalizovat obsah. Co ocení všichni je schopnost zobrazit náhled v různých velikostech (desktop, mobil, tablet), Builder zajistí responzivitu. Dokonce najdeme i Undo možnost. Jednou z největších výhod je možnost znovuodesílání – už není potřeba klonovat po každém odeslání.

Builder je k dispozici pro Email Content (dříve Draft Emails) a Email Templates. Pocit z object tabů Email Templatu a Email Contentu (včetně jejich záznamů) je pravý Salesforce.

pardot-2022-9
Bohužel s mnoho výhodami nového Builderu se objevuje výrazný počet kompromisů/chybějících funkcí. Dynamic Content a Snippets nejsou podporovány. Merge Fields někdy zvládají, co je potřeba, jindy nikoliv – obsahují nekompletní seznam, ze kterého můžete vybírat (přesto můžete některé HML tagy vložit ručně). Unsubscribe/Preference Center fungují pouze v rámci Rich textového pole, pokud je vložíte do tlačítka, narazíte na problémy nebo nebudete moci poslat email. Posílání pouze textových emailů není možné – je potřeba upravit Builder (HTML) část jako první, a poté k ní přidat textovou verzi (jedno nefunguje bez druhého). Pravděpodobně existují další limitace, na které teprve narazím v budoucnu.

Světlou stránku může být, že „stará“ verze vytváření emailu je na svém místě, takže pokud se dostanete do úzkých, tak si můžete vypomoci s „originálními“ editory. Lightning Builder-y jsou přesto velkých pokrokem, ačkoliv může nějakou dobu trvat než plně nahradí staré editory.

Landing Pages

Velmi podobný příběh potkal Landing Pages v rámci Winter 22 release-u. Víceméně všechny výhody a snadnost užití, které jsem zmiňoval u Lightning Email builderů, jsou dostupné pro Landing Page builder.
pardot-2022-10
Kromě builderu dostanete standardní zobrazení Salesforce záznamů (/list view). Také Landing Pages object je příbuzný (related) ke Campaings, což umožňuje pomocí zkratky v Campaign vytvářet/upravovat Landing Pages. Další vítanou změnou je zavedení Status pole – s hodnotami Draft; Published; Published, changes pending.
pardot-2022-11
I při zachování pozitivního náhledu je pro mě největším zklamáním omezená možnost upravovat vizuální stránku formulářů. Pro částečnou stylizaci je nutné být kreativní a poradit si. Merge Field možnosti jsou také nekompletní (stejně jako u Email builderů). Dynamic Content i Snippets zatím nemůžete použít.

Znovu, pokud byste chtěli, Pardot zachovává možnost vytvořit Landing Page pomocí starých možností.

Forms

Formuláře jsem již zmínil v rámci Landing Page builderu, ale co takhle jejich vytváření?

Formuláře stále patří k „originálním“ částem Pardotu. Pokud máte zájem o hezky vypadající formulář, je potřeba sehnat kodéra (pokud to nejste Vy) nebo použít šikovnou stránku.

pardot-2022-12
Už asi víte, že pokud chcete vytvořit alespoň nějak vypadající formulář, tak je nejlepší vytvořit Layout Template s upraveným kódem, a ten vybrat při vytváření samotného formuláře. Tato část (kromě onoho HTML) je to lehčí. Ale co takový formulář v rámci nového Landing Page builderu? No, stylizace, kterou jste napsali do Layoutu neovlivní Landing Page.

Ale existuje řešení! Je nutné upravit formulář a zaměřit se v sekci „Look and Feel“ na „Above Form“ tab. Dalším krokem je přepnutí do HTML formatu v rámci editoru a tam vložit svojí stylizaci.

pardot-2022-13
Nyní máte (nějakou) vizuální úpravu i v rámci Lightning Landing Page builderu.

Conclusion

Je nepopiratelné, že se Salesforce snaží Pardot dostat do soudobého stavu. S těmito vylepšeními se Pardot stává pravým Salesforce produktem, zatímco využívá své originální silné stránky. Pardot samotný byl silným nástrojem a my můžeme nyní pozorovat jeho evoluci. Kolem a kolem všechny nové Lightning buildery se jednodušeji používají a připadají mi snadněji osvojitelné pro nové uživatele Pardotu.

Velmi se mi líbí směr, jakým se Salesforce s Pardotem vydává, a doufám, že na této pomyslné cestě se velká část hrbolů brzy opraví.

Vojtech Landa, CRM Consultant