Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales)

SAP Sales/Service Cloud (aka Cloud for Customer)

Release Briefing –Version 2108 (August 2021)

 

Čo je nové v 2108 pre SAP Sales a Service Core – Sales

 1. Tipy: V rámci konverzie Tipov na Zákazníka či Príležitosť ponechanie Oblastného priradenia

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 1

Toto nastavenie zaistí, že zodpovedné oblastné teamy majú prístup k informáciám v následne vytvorených Zákazníkoch či Príležitostiach

 

 1. Príležitosti: Nastavenie postupu Príležitostí na základe priradených Aktivít

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 2
Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 3

 

Sledujte na základe Aktivít vývoj Príležitostí.

 

 1. Príležitosti: Priradenie už vytvorených Ticketov k Príležitosti

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 5

Prepojenie Ticketov so súvisiacimi Príležitosťami vám umožní lepšie sledovať obchodné transakcie.

 

 1. Návštevy: Vylepšenie funkcie Uskutočnenie návštevy

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 5

Teraz môžete pridať Úlohy/Prieskumy priamo do časti Ciele v rámci záložky „Uskutočnenie Návštevy“.

 

 1. Návštevy: Možnosť pridania účastníkov pri vytváraní Návštevy

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 6

Aktuálne bude možné pridať účastníkov návštevy priamo pri vytváraní Návštevy, namiesto vkladania účastníkov v oddelenom kroku.

 

 1. Aktivity/Návštevy: Vylepšenie pravidiel v obmedzení zoznamu kódov

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 7

Nastavenie v obmedzení zoznamu kódov bude možné v častiach „Distribučný kanál“ a „Divízia“ v rámci Aktivít/Návštev.

 

 1. Zákazky odberateľa: Ďalšie vylepšenia/riešenia

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 8

4 pridané polia umožňujú nastavenie v časti Celkové stanovenie ceny (externé určenie ceny).

 

 1. Ponuky zákazníkovi: Ďalšie vylepšenia/riešenia

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 9
K dispozícii je upravenie či odstránenie sekcie Navrhované kategórie produktu z detailu Produktového listu pri danom Kontakte/Individuálnom zákazníkovi.

 

Čo je nové v doplnku Dynamické plánovanie návštev

 1. Dynamické plánovanie návštev

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 10

Umožňuje obchodným zástupcom plánovať svoj deň s pomocou zoznamu prioritných kontaktov

 

Vďaka tomuto riešeniu sa vaše predajné tímy sústredia na správne kontakty v správnom čase s reakciou na obchodné príležitosti.

 

Čo je nové v doplnku funkcie Predaja

 1. Mobilná Aplikácia: Asistent predaja

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 11

 Pomocou hlasu, textu alebo dotyku môžete zefektívniť predajné procesy na cestách vďaka konverzácii s asistentom predaja.

Rozšírená aplikácia (verzia pre iOS) je už pripravená na podporu iOS 15.

 

 1. (BETA) Riadený predaj: Riadenie Príležitosti

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 12

Optimalizované riadenie Príležitostí v plynulom pracovnom procese.

 

Tento nástroj funguje ako interaktívna mapa, ktorá dáva predajcom možnosť nájsť a zdieľať to, čo potenciálny zákazník vyžaduje a potrebuje v akomkoľvek momente počas efektívne realizovaného predajného procesu.

 

 1. Riadený predaj: Vytvorenie príručky

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 13

Vytvárajte a aktivujte Príručky. Príručka je navrhovaná sada aktivít a/alebo akcií, ktoré môže predajca v konkrétnom bode/fázi predajného cyklu urobiť.

 

 1. (BETA) Funkcia prepojenia v rámci Príležitosti

 Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 14

Objavte skryté spojitosti na využitie možnosti predstavenia a identifikácie silných vzťahov v rámci Príležitosti.

 

 1. Nastavenie funkcie prepojenia: Overenie na základe certifikátu
Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 15

Pri overovaní založeným na certifikáte nahrajte svoj certifikát a heslo certifikátu pri nastavení serveru v systéme.

 

 1. Funkcia prepojenia: Moja sieť: Miera vzťahu so zákazníkom

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 16

Miera vzťahu so zákazníkom označuje, či sa miera vzťahu zvýšila, znížila alebo zostala konštantná z minulého týždňa.

 

Spoločnosť môže starostlivo sledovať zmeny v sile vzťahov u kľúčových Zákazníkov / Kontaktov.

 

 

 1. (BETA) Customer360 –Dashboard na základe vzťahu so zákazníkom

Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 17

 

Zamerajte sa na dôležité informácie v reálnom čase a zvýšte tak produktivitu predajného tímu.

 1. (BETA) Customer360 – Zjednotené výstupy
Release 2108: SAP Cloud for Customer (Sales) 18

Majte k dispozícii prehľad konsolidovaných účtov a rýchlo reagujte na meniace sa potreby zákazníkov.Stanislav Mančal, CRM Consultant