8. apríla 2019

SAP Marketing Cloud, nový vek marketingu?

Je tradičný marketing správny spôsob komunikácie s dnešným zákazníkom?

Tradičné marketingové činnosti organizácií často nedosahujú snahu o zapojenie jednotlivých zákazníkov. Snažia sa „kričať“ na čo najväčší počet ľudí, pričom sa vyhýbajú konštruktívnej konverzácii s nimi. Vysielajú hromadné správy masám, pričom nemajú základné vedomosti o jedinečných požiadavkách a potrebách zákazníkov.

Pozrime sa na odoberateľov e-mailových newsletterov. Ide o ľudí, ktorí prejavia záujem o vašu značku a chcú počuť viac o vašich novinkách a produktoch. Koľko z nich však reálne otvorí e-mail?  V priemer 20%. To znamená, že 80% ľudí, ktorí prejavili o Vás záujem, sa na dané novinky ani len nepozrú. To nie je správne. V čom je ale chyba? Firmy v dnešnej dobe prostredníctvom marketingových kampaní len rozkazujú: Kupuj, kupuj, kupuj! Nepočúvajú svojich zákazníkov. A tí na oplátku tiež nepočúvajú. A konverzácia kde ani jedna strana nepočúva nie je dobrá konverzácia.

Keď chceme zmenu, prvý koho musíme zmeniť sme my. Najprv si však odpovedzme tieto otázky:

 1. Aké však signály vysielané zákazníkom sú pre nás relevantné a užitočné?
 2. A ako ich môžeme transformovať do nového marketingu – lepšieho než ten starý?

Na prvú otázku je celá škála správnych odpovedí: Pozeranie. Zdieľanie. Klikanie. Zakazovanie. Požadovanie informácií. Čítanie hodnotení. Písanie hodnotení. Volanie na call centrá. Interakcia na rôznych smart zariadeniach. Vkladanie vecí do nákupného košíka v e-shope. Nakupovanie.

SAP Marketing Cloud, nový vek marketingu 1

Na druhú otázku je len jedna správna odpoveď – SAP Marketing Cloud.

Oveľa presnejší popis SAP marketingového cloudu je nazvať ho nástrojom marketingovej analýzy, ktorý má schopnosť konať na výsledkoch svojej analýzy. Celá funkčnosť je postavená na najnovšej databázovej platforme schopnej spracovávať dáta v reálnom čase a tak získať konkurenčnú výhodu v dynamickom reagovaní na potreby zákazníka.

Cloud však nepracuje len so systémovými dátami ako napr. história objednávok, ale prostredníctvom súčinnosti s ďalšími SAP platformami vie zbierať informácie o zákazníkoch z tretích strán – webové stránky, údaje o vernostných programoch, dáta z predajní, sociálne siete, a pod. Marketingoví pracovníci tak dostávajú viac relevantných informácií, ktoré vedia zúročiť v prospech smerovania svojej firmy. Významným technologickým krokom vpred je kooperácia s platformou SAP Cloud Analytics, ktorá dodáva systému možnosť vykonávať predikčné analýzy, čiže schopnosť predvídať správanie zákazníka. Marketingová platforma môže teda spustiť strojové učenie a prediktívne modely v databáze tak, aby segmentácia zákazníkov a ich skutočné preferencie boli priebežne aktualizované.

SAP Marketing Cloud, nový vek marketingu 2
Sales Analyses

V čom je SAP Marketing Cloud lepší od svojich predchodcov?

Nové riešenie sa s predchádzajúcim prekrývajú vo viacerých schopnostiach – funkčnej šírke, riadení a vykonávaní kampaní, segmentácií zákazníkov, čiastočnej analýzy a ostatných bežných schopností marketingových programov.

SAP Marketing Cloud však poskytuje ďalšie možnosti v oblastiach ako:

 • Data Management ponúkajúci možnosť analyzovať veľké objemy kmeňových (základných údajov o zákazníkoch), transakčných (čo nakúpil, ako často, koľko) a behaviorálnych údajov (správanie, názory, recenzie, hodnotenia), vyhýbať sa zlým rozhodnutiam, optimalizovať prebiehajúce marketingové kampane a využiť nové príležitosti.
 • Vytváranie dynamických profilov zákazníkov pomocou údajov vytiahnutých z online a offline zdrojov.
 • Existencia „zlatého záznamu“ spotrebiteľov. Pomáha riešiť problém bežný obzvlášť v B2C (fragmentácia zákazníckych záznamov vytvorených viacerými kanálmi a vstupnými bodmi pre tieto údaje). Marketingová platforma zbiera údaje z týchto nástrojov a zhromažďuje ich na jednom mieste, pričom je prehľadne graficky zobrazené, ktoré údaje pochádzajú z ktorého kanála. Užívateľ si vie zoradiť kanály podľa priority a relevantnosti pre svoje potreby
 • Rozšírenie nástroja segmentácie – umožňuje reagovať na aktuálnu situáciu zákazníka v reálnom čase a zabezpečí, že vaša komunikácia je vždy cielená a relevantná
 • Vylepšenie návrhov a realizácie komplexných viacstupňových flow-based kampaní, ktoré sa zameriavajú na relevantné segmenty zákazníkov.
 • Sumár hodnotení a komentárov o vašej spoločnosti naprieč e-shopom, sociálnymi sieťami a inými webovými stránkami, ktorý v spolupráci s platformou textového analyzátora rozlíši príspevky podľa stupňa pozitivity resp. negativity
 • Začlenenie plánovania a realizácie finančného rozpočtu jednotlivých kampaní do prislúchajúcich dát
 • Vypracovávanie predikčnej analýzy na základe získaných dát
 • Modernizácia grafického zobrazenia a možnosti rozsiahlej personalizácie vzhľadu stránky
 • Možnosti spravovať celý marketing z jednej plne integrovanej platformy

 

Aký je záver?

S vývojom spoločnosti sa vyvíjajú aj potreby a očakávania zákazníka. Ak chcete v dnešnej dobe ako predajca uspieť v angažovanosti zákazníkov, potrebujete vedieť presne čo každý zákazník potrebuje. To znamená, že ich musíte poznať na hlbšej úrovni ako bolo doteraz zvykom. Odpoveďou je integrácia SAP Marketing Cloud, ktorá môže pomôcť Vašej organizáciám zvýšiť mieru konverzie zlepšením schopnosti nasadiť cielené kampane a marketingové úsilie v správny čas. Podobne pomáha dodať prispôsobené marketingové správy, ktoré sú relevantné pre konkrétne cieľové publikum. Po implementácii platforma zvýši schopnosť Vašej organizácie čo najlepšie využiť marketingovú analýzu, čím sa odkrývajú nové príležitosti a zvýši sa taktiež efektivita a produktivita marketingového tímu. Okrem toho, toto riešenie pomáha budovať silnejšiu zákaznícku základňu so zvýšenou spokojnosťou a vernosťou, posilniť spoluprácu s konsolidovanými dashboardmi a reportingom v reálnom čase. Všetko s cieľom rýchlejšieho rozhodovania.

Za účelom vyhodnotenia potencionálneho vplyvu riešenia SAP Marketing Cloud na organizáciu, spoločnosť Forrester Consulting uskutočnila štúdiu The Total Economic Impact™ (TEI). Z analýz výdavkov a nákladov vyplýva, že firmy s implementovaným SAP Marketing Cloudom dosahujú návratnosť investícií (ROI) na úrovni 306%.  

Ak chcete aj vy vstúpiť do nového veku marketingu a radi by ste sa dozvedeli viac o výhodách SAP Marketing Cloudu, neváhajte nás kontaktovať. Keď pracujete s tímom certifikovaných špecialistov a konzultantov, implementácia tohto riešenia je jednoduchá.

Filip Žarnovický, CRM Consultant