15. dubna 2019

SAP Marketing Cloud, nový věk marketingu?

Je tradiční marketing správný způsob komunikace s dnešním zákazníkem?

Tradiční marketingové aktivity organizací často nemají snahu o zapojení jednotlivých zákazníků. Snaží se „křičet“ na co největší počet lidí, přičemž se vyhýbají konstruktivní konverzaci s nimi. Posílají hromadné zprávy, přičemž nemají základní znalosti o jedinečných požadavcích a potřebách zákazníku. Podívejme se na odběratele e-mailových newsletterů. Jde o lidi, kteří projeví zájem o vaši značku a chtějí slyšet více o vašich novinkách a produktech. Kolik z nich však reálně otevře e-mail? V průměru 20 %. To znamená, že 80 % lidí, kteří o Vás projevili zájem, se na dané novinky ani nepodívají. To v pořádku není. V čem je ale chyba? Firmy v dnešní době prostřednictvím marketingových kampaní pouze přikazují: Kup, kup, kup! Neposlouchej své zákazníky. A ti na oplátku neposlouchají je. A dialog kde ani jedna strana neposlouchá tu druhou, opravdu není dialogem.

Když chceme změnu, první, koho musíme změnit, jsme my. Nejprve si však odpovězme na tyto otázky:

 1. Jaké signály vysílané zákazníkům jsou pro nás relevantní a užitečné?
 2. Jak je můžeme transformovat do nového marketingu – aby byl lepší, než je ten starý?

Na první otázku se nabízí celá škála správných odpovědí: Sledování. Sdílení. Klikání. Zakazovaní. Požadování informací. Čtení hodnocení. Psaní hodnocení. Volání na call centra. Interakce na různých smart zařízeních. Vkládání věcí do nákupního košíku v e-shopu. Nakupování.

SAP Marketing Cloud, nový věk marketingu 1

Na druhou otázku je jen jedna správná odpověď: SAP Marketing Cloud

Mnohem přesnější popis SAP Marketing cloudu je nazvat ho nástrojem marketingové analýzy, který má schopnost jednat na základě výsledcích své analýzy. Celá funkčnost je postavena na nejnovější databázové platformě schopné zpracovávat data v reálném čase, a tak je možnézískat konkurenční výhodu v dynamické reakci na potřeby zákazníka. Cloud však nepracuje pouze se systémovými daty, jako např. historie objednávek, ale prostřednictvím součinnosti s dalšími SAP platformami umí sbírat informace o zákaznících od třetích stran – webové stránky, údaje o věrnostních programech, data z prodejen, sociální sítě apod. Marketingoví pracovníci tak dostávají více relevantních informací, které umí zúročit ve prospěch směřování své firmy. Významným technologickým krokem vpřed je kooperace s platformou SAP Cloud Analytics, která dodává systému možnost vykonávat predikční analýzy čili schopnost předvídat chování zákazníka. Marketingová platforma tak může spustit strojové učení a prediktivní modely v databáze tak, aby segmentace zákazníků a jejich skutečné preference byly průběžně aktualizovány. 

SAP Marketing Cloud, nový věk marketingu 2

V čem je SAP Marketing Cloud lepší od svých předchůdců?

Nové řešení se s předchozím překrývá ve více ohledech – funkční šířce, řízení a provádění kampaní, segmentaci zákazníků, částečné analýzy a ostatních běžných schopností marketingových programů. SAP Marketing Cloud však poskytuje další možnosti v oblastech jako:

 • Data Management – nabízí možnost analyzovat velké objemy kmenových (základných údajů o zákaznících), transakčních (co nakoupil, jak často, kolik) a behaviorálních dat (chování, názory, recenze, hodnocení), vyhýbat se špatným rozhodnutím, optimalizovat probíhající marketingové kampaně a využít nové příležitosti.
 • Vytváření dynamických profilů zákazníků pomocí údajů vytažených z online a offline zdrojů.
 • Existence „zlatého záznamu“ spotřebitelů. Pomáhá řešit problém běžný obzvlášť v B2C (fragmentace zákaznických záznamů vytvořených více kanály a vstupnými body pro tyto údaje). Marketingová platforma sbírá údaje z těchto nástrojů a shromažďuje je na jednom místě, přičemž je přehledně graficky zobrazeno, které údaje pocházejí, ze kterého kanálu. Uživatel si umí seřadit kanály podle priority a relevantnosti pro své potřeby.
 • Rozšíření funkce segmentace – umožňuje reagovat na aktuální situaci zákazníka v reálném čase a zajistí, že vaše komunikace je vždy cílená a relevantní.
 • Vylepšení návrhu a realizace komplexních vícestupňových flow-based kampaní, které se zaměřují na relevantní segmenty zákazníku.
 • Souhrn hodnocení a komentářů o vaší společnosti napříč e-shopem, sociálními sítěmi a jinými webovými stránkami, který ve spolupráci s platformou textového analyzátoru rozliší příspěvky podle stupně pozitivity, resp. negativity.
 • Začlenění plánovaní a realizace finančního rozpočtu jednotlivých kampaní do odpovídajících dat.
 • Vypracovávaní predikční analýzy na základě získaných dat.
 • Modernizace grafického zobrazení a možnost rozsáhlé personalizace vzhledu stránky
 • Možnost spravovat celý marketing z jedné plně integrované platformy.

 

Jaký je závěr?

S vývojem společnosti se vyvíjejí i potřeby a očekávaní zákazníka. Pokud chcete v dnešní době jako prodejce uspět v angažovanosti zákazníku, musíte přesně vědět, co každý zákazník potřebuje. To znamená, že zákazníky musíte znát na hlubší úrovni, než bylo dosud zvykem. Odpovědí je integrace SAP Marketing Cloud, která může pomoci Vaší organizaci zvýšit míru konverze pomocí vylepšené schopnosti nasadit cílené kampaně a marketingové úsilí ve správný moment. Podobně pomáhá dodat přizpůsobenou marketingovou správu, která je relevantní pro konkrétní cílové publikum. Po implementaci platforma zvýší schopnost Vaší organizace co nejlépe využít marketingovou analýzu, čímž se odkrývají nové příležitosti a zvýší se tak efektivita a produktivita marketingového týmu. Navíc toto řešení pomáhá budovat silnější zákaznickou základnu se zvýšenou spokojeností a věrností, posilnit spolupráci s konsolidovanými dashboardmi a reportingem v reálném čase. Všechno s cílem rychlejšího rozhodování.

Za účelem vyhodnocení potencionálního vlivu řešení SAP Marketing Cloud na organizaci, společnost Forrester Consulting uskutečnila studii TThe Total Economic Impact™ (TEI). Z analýz výdajů a nákladů vyplývá, že firmy s implementovaným SAP Marketing Cloudom dosahují návratnost investicí (ROI) na úrovni 306 %.

Chcete-li i Vy vstoupit do nového věku marketingu a rádi byste se dozvěděli více o výhodách SAP Marketing Cloudu, neváhejte nás kontaktovat. Pokud pracujete s týmem certifikovaných specialistů a konzultantů, implementace tohoto řešení je velmi jednoduchá.

Filip Žarnovický, CRM Consultant