Service Cloud v znamení Business Continuity

Čo môže vhodný a správne nastavený Servise Cloud znamenať pre vašu biznis kontinuitu?

 

Stalo sa vám, že sa na vaše kontaktné centrum nahromadilo príliš veľa podnetov a vy ste na to nestíhali reagovať v štandardnom čase? Napriek tomu, že išlo o jednoduché otázky? Napríklad pri uvedení nového produktu na trh.

Alebo u vás došlo k výpadku dodávok služieb/produktov  a vy ste boli zasypaní nahlasovaním reklamácií a žiadosťami o informácie?

Zároveň si plne uvedomujete, že to môže mať výrazný dopad na zákaznícku skúsenosť. Avšak vy bojujete s nedostatočným personálnym obsadením alebo vysokými nákladmi na prevádzku. Ako z toho von?

<a href=“http://www.freepik.com“>Designed by Freepik</a>Oddelenie poskytujúce podporu pre zákazníkov (kontaktné centrum) môže počas svojej činnosti čeliť rôznym hrozbám. Tie vychádzajú z nesplnenia nárokov zákazníka alebo samotnej firmy.

Čo teda očakáva zákazník?

 • Dostupnosť v rôznom čase a rôznym spôsobom, tak ako to zákazníkovi vyhovuje (sociálne siete, telefón, live chat, online chatbot alebo self-portal, email, SMS, videohovor)
 • Profesionalitu a Odbornosť (s dobrou znalostnou databázou môže byť každý agent odborník)
 • Personalizáciu a Informovanosť (keď už o zákazníkoch firma zbiera informácie, nech ich aspoň využije na to, že ich rýchlo identifikuje a má o nich k dispozícii podstatné a aktuálne informácie)
 • Záujem (zákazník musí mať pocit, že firme na ňom záleží, radšej si vyberať agentov s ľudským prístupom a komunikačnými zručnosťami a odbornosť zabezpečiť znalostnou databázou)
 • Aktuálnosť informácií o zákazníkovi naprieč oddeleniami
 • Rýchlosť vyriešenia požiadaviek
 • Pôsobenie firmy navonok ako jeden celok (integrácia a aktuálnosť informácií na jednom mieste, servisné centrum nad ostatnými oddeleniami, všetky oddelenia musia mať prístup k rovnakým informáciám o zákazníkovi aj k znalostnej databáze)
 • Zlepšovanie sa (neustále hľadanie možností zlepšenia procesov a zmeny na základe spätnej väzby od zákazníkov).

 

A čo očakáva firma?

 • Flexibilitu z pohľadu personálnych zdrojov (kombinácia výnimočného SW so znalostnou databázou, kvalitného pripojenia a Cloudové úložiska spraví vynikajúceho agenta kontaktného centra z akéhokoľvek človeka sediacom za počítačom na home office (niektoré firmy takto riešia nárazové potreby)
 • Flexibilitu v poskytovaných informáciách (zmeny v databáze sú takto okamžite dostupné pre všetkých)

Tieto všetky nároky musí moderné oddelenie podpory zákazníkov spĺňať a navyše by ich malo zvládať aj pri nárazových, čo do množstva podnetov, situáciách.


Biznis kontinuita
– alebo pokračovanie činností firmy je pojem, ktorý sa používa v súvislosti s plánovaním nastavenia alebo vytvorenia systémov na prevenciu a zvládanie potenciálnych hrozieb pre firmu tak, aby mohli jej firemné činnosti pokračovať bez vážnych dôsledkov.

 


V zmysle spomínanej biznis kontinuity sú dve oblasti, na ktoré je vhodné sa zamerať s cieľom zabezpečiť svoju činnosť nielen pri nárazových situáciách:

 • Self-service, self – portal, community – priestor, kde zákazníci nájdu potrebné informácie bez potreby kontaktovať agenta. Agent je kontaktovaný až v prípade, že zákazník požadovanú informáciu nenájde. Na agenta však už čaká kompletná informácia o tom, o čo sa zákazník zaujímal takže nedôjde k strate kontextu. 91 % zákazníkov vraví, že by boli využívali online znalostnú databázu, ak by ju mali k dispozícii a bola by prispôsobená ich potrebám
 • Inteligentný Chatbot (Einstein Bot v Salesforce) na riešenie jednoduchých a často sa opakujúcich podnetov (agent bude riešiť až komplexnejšie prípady) prípadne na získanie základných informácií pred vstupom live agenta.

Oba nástroje musia byť intuitívne, výborne štruktúrované, odlíšené a šité na mieru konkrétnej skupine zákazníkov alebo oblasti záujmu. Zároveň napojiteľné na znalostnú databázu.

Vtedy dokážu nahradiť a odbremeniť skutočných (live) agentov, na druhej strane nestratiť schopnosť splniť nároky zákazníkov a významne vylepšiť celkové sledované parametre firmy.

Možno ani s týmito nástrojmi nedokážete predvídať všetko, ale akonáhle doplníte znalostnú databázu o momentálne žiadané informácie, tie sa okamžite stávajú dostupné pre všetkých užívateľov.

 

A to všetko s využitím umelej inteligencie (AI=UI):

 • AI pomáha vyberať relevantné zdroje zo znalostnej databázy.
 • AI je v pozadí rozhodovania chatbota.
 • AI pomáha pri omni routingu požiadaviek na agentov.
 • AI dáva návrhy na nasledujúce kroky, odporúčania podľa histórie zaznamenanej o zákazníkovi alebo štatistického priemeru = zvyšovanie pravdepodobnosti úspešného uzatvorenia požiadavky.
 • AI dokáže posúdiť sentiment na nastavenie komunikácie.
 • AI predikuje trendy na základe historických údajov.
 • AI analytika môže pomôcť pri dopĺňaní alebo udržiavaní znalostnej databázy.

 

Nároky na správne a efektívne fungovanie kontaktného centra sa významne zvyšujú práve v nárazových situáciách.

Ak však firma bude mať pripravené automatizačné nástroje, znalostnú databázu na zvládanie podnetov a ešte to „vyšperkuje“ s umelou inteligenciou, dokáže týmto zvýšeným požiadavkám čeliť. A to bez ohľadu na to, či pôjde o mimoriadnu náhodnú situáciu alebo dôsledok plánovanej aktivity (napr. marketingovej kampane pri zavedení nového výrobku). Spoločnosť nemusí rýchlo zháňať a zaúčať nových agentov a môže sa tak vyhnúť negatívnej zákazníckej skúsenosti.

Obe spomínané oblasti budem rozoberať v samostatných článkoch.

Martina Romanová
Salesforce CRM konzultantka

Zostaňte naladený na #AND!

Prihláste sa na odber noviniek