Ako povoliť plánovanie produktov v Salesforce?

Ako povoliť plánovanie produktov v Sales Cloude – Salesforce?

Napísala: Petra P., CRM Konzultant

Pred pridaním a úpravou plánu produktov v príležitostiach „Opportunities“ je potrebné povoliť túto funkciu v nastaveniach.

1. V časti Nastavenie vyhľadajte nastavenia plánu produktu:

    • prostredníctvom poľa Rýchle hľadanie
    • alebo výberom v štruktúre nastavení: Platform Tools -> Feature Settings -> Sales -> Products -> Product schedule settings

2. Vyberte Povoliť plánovanie príjmov a množstiev a potom uložte zmeny.

3. V objekte príležitosti „Opportunities“ prejdite na súvisiacu „Related“ kartu Produkty a vyberte pridaný produkt.

4. Na karte „Related“ sa vpravo zobrazí možnosť „Establish schedule“.


5. V závislosti od vášho prípadu použitia, vyberte Plán príjmov alebo Plán množstva.

6. Pridajte informácie o splátkach „Installments“ a o dátume začatia „Start date“ a potom ich uložte.