Ako pridať rozpočet pre kampaň v SAP Marketing Cloude?

Ako pridať rozpočet pre kampaň alebo ako vytvoriť nový model rozpočtového plánu s vlastnou hierarchiou v SAP Marketing Cloude?

(How to add a country budget for a campaign program, aka How to create a new budget plan model with custom hierarchy?)

 

Napísal: Filip Žarnovický, CX Konzultant

 

Plánovanie a analyzovanie finančných výdavkov každého programu a kampane je silný nástroj v SAP Marketing Cloude.

Môžete si naplánovať a alokovať rozpočet a porovnať ho s plánovanými alebo aktuálnymi výdavkami. Štandardne je možné pridať iba jeden rozpočet ako finančný zdroj pre program: Mohlo by to stačiť, ale je tam menší problém.

Štandardná hierarchia rozpočtu je: Značka „Brand“ > Trh „Market“ > Krajina „Country“ > Región „Region“.

Ale čo v prípade, ak potrebujete financovať program alebo kampaň pre celú krajinu? Alebo viac krajín spolu? Takisto analýza kampane „Analytics“ v prípade pridania 3 tis. EUR rozpočtu k programu s 200 tis. EUR plánovanými výdavkami, stráca svoju výpovednú hodnotu.

Našťastie na to existuje jednoduché riešenie:

SAP umožňuje užívateľovi vytvoriť nový model rozpočtového plánu s vlastne definovanou hierarchiou a v tomto článku vám ukážem ako na to:

  1. Vytvorte si svoju značku „Brand“ – pri vytváraní nového rozpočtu je prvým krokom výber značky, pre ktorú idete robiť kampaň. Toto nie je povinný krok, pretože značku už môžete mať vytvorenú, ale pre účely tohto článku si ukážeme aj to.

Otvorte si Brands app a pridajte cez Add novú značku (1). Zadajte Brand ID (2) and Brand Name and Uložte cez Save (3).

  1. Ďalším krokom je vytvorenie nového modelu plánovania s hierarchiou rozpočtu, ktorý chceme.

Choďte do Manage Your Solution app > vyberte Marketing: Planning > Configure Planning Models

Vytvorte nový model + “Add” (vľavo dole). Vyberte Model ID a Description.


Poznámka: Ak kliknete na „Use Media Type“, vaše rozpočtové plány môžu byť videné konkrétnymi typmi médií, takže môžete plánovať finančné zdroje aj podľa nich.

 

  1. Teraz môžete vytvoriť hierarchiu priradením „Dimensions“. V našom prípade si vytvoríme 3 úrovne: ZnačkaBrand“ > Trh „Market“ > Krajina „Country“.

 

Poznámka 1: je dobré poznamenať, že si môžete vytvoriť vašu dimenziu a pridať ju medzi štandardné dimenzie.

  1. Vytvorenie: Manage Your Solution > Marketing: Planning > Custom dimensions
  2. Pridanie hodnôt: Custom Dimension Values app


Poznámka 2: Trhy sa vytvárajú cez Manage Your Solution > Marketing: General Settings > Markets. Tu je možné aj priradiť krajiny trhom.

 

  1. Priraďte „Marketing Areas“ a pridajte „Valid years“. K Marketing Area nemôžu byť priradené dva plánovacie modely v rovnakom roku, je preto nutné zmeniť rok „Valid years“ aj pre predchádzajúci plánovací model (ak vzniká kolízia).
  2. Uložte model.

 

  1. Vytvorili sme nový Plánovací model. Teraz ho musíme aktivovať. Choďte do Dimension Relationship app. Kliknutím na + “Add” vytvoríme novú kolekciu. V zozname kolekcií, by ste mali vidieť vami novovytvorený plánovací model. Vyberte dátumy Valid from / Valid to.
  2. V tejto appke si môžete vytvoriť vzťah medzi dvoma dimenziami, ktoré identifikujú hodnoty použité pre rozpočtové plánovanie. Môžete si vytvoriť vzťahy medzi štandardnými dimenziami, vlastnými dimenziami, média typmi a marketingovou oblasťou (okrem Market & Country, Market & Region, Country & Region).

V našom prípade nevytvárame vzťahy, len aktivujeme kolekciu.

 

Výsledok:
Teraz vieme vytvoriť nový trojúrovňový model rozpočtového plánu, ktorý sa neskončí Regiónom ale Krajinou.
Takže nabudúce, ak budete chcieť vytvoriť program kampane pre krajinu, vyberiete si presne  rozpočet pre krajinu, ktorý chceme ako zdroj financovania.