Jak přidat rozpočet pro kampaň v SAP Marketing Cloudu?

Jak přidat rozpočet pro kampaň nebo jak vytvořit nový model rozpočtového plánu s vlastní hierarchií v SAP Marketing Cloudu?

(How to add a country budget for a campaign program, aka How to create a new budget plan model with custom hierarchy?)

 

Napsal: Filip Žarnovický, CX Konzultant

Plánování a analyzování finančních výdajů každého programu a kampaně je silný nástroj v SAP Marketing Cloudu.

 

Můžete si naplánovat a alokovat rozpočet a porovnat ho s plánovanými nebo aktuálními výdaji. Standardně je možné přidat pouze jeden rozpočet jako finanční zdroj pro program: Mohlo by to stačit, ale je tam menší problém.


Standardní hierarchie rozpočtu je:
Značka „Brand“> Trh „Market“> Země „Country“> Region „Region“.

 

Ale co v případě, pokud potřebujete financovat program nebo kampaň pro celou zemi? Nebo více zemí spolu? Rovněž finanční analýza kampaně „Analytics“ v případě přidání 3 tis. EUR rozpočtu k programu s 200 tis. EUR plánovanými výdaji, ztrácí svou vypovídací hodnotu.

Naštěstí na to existuje jednoduché řešení:

SAP umožňuje uživateli vytvořit nový model rozpočtového plánu s vlastně definovanou hierarchií a v tomto článku vám ukážu jak na to:

  1. Vytvořte si svou značku „Brand“ – při vytváření nového rozpočtu je prvním krokem výběr značky, pro kterou jdete dělat kampaň. Toto není povinný krok, protože značku už můžete mít vytvořenou, ale pro účely tohoto článku si ukážeme i to.

Otevřete si Brands app a přidejte přes Add novou značku (1). Zadejte Brand ID (2) and Brand Name and Uložte přes Save (3).

 

  1. Dalším krokem je vytvoření nového modelu plánování s hierarchií rozpočtu, který chceme.

Jděte do do Manage Your Solution app > vyberte Marketing: Planning > Configure Planning Models

Vytvořte nový model přes + „Add“ (vlevo dole). Vyberte Model ID a Description.

 

 

Poznámka: Pokud kliknete na „Use Media Type“, vaše rozpočtové plány mohou být viděny konkrétními typy médií, takže můžete plánovat finanční zdroje i podle nich.

 

 

  1. Nyní můžete vytvořit hierarchii přiřazením „Dimensions„. V našem případě si vytvoříme 3 úrovně: Značka „Brand“> Trh „Market“> Země „Country“.

Poznámka 1: je dobré poznamenat, že si můžete vytvořit vaši dimenzi a přidat ji mezi standardní dimenze.

 

  1. Vytvoření: Manage Your Solution > Marketing: Planning > Custom dimensions
  2. Přidání hodnot: Custom Dimension Values app

 

Poznámka 2: Trhy se vytvářejí přes Manage Your Solution> Marketing: General Settings> Markets. Zde je možné i přiřadit země trhům.

 

  1. Přiřaďte „Marketing Areas“ a přidejte „Valid years“. K Marketing Area nemohou být přiřazeny dva plánovací modely ve stejném roce, je proto nutné změnit rok „Valid years“ i pro předchozí plánovací model (pokud vzniká kolize).

  2. Uložte model.

 

  1. Vytvořili jsme nový Plánovací model. Teď ho musíme aktivovat. Jděte do Dimension Relationship app. Kliknutím na + „Add“ vytvoříme novou kolekci. V seznamu kolekcí, byste měli vidět vámi nově vytvořený plánovací model. Vyberte data Valid from / Valid to
  2. V této appce si můžete vytvořit vztah mezi dvěma dimenzemi, které identifikují hodnoty použity pro plánování rozpočtu. Můžete si vytvořit vztahy mezi standardními dimenzemi, vlastními dimenzemi, média typy a marketingovou oblastí (kromě Market & Country, Market & Region, Country & Region).

V našem případě nevytváříme vztahy, jen aktivujeme kolekci.

Výsledek:

Nyní víme vytvořit nový tříúrovňový model rozpočtového plánu, který neskončí Regionem ale Krajinou.

Takže příště, pokud budete chtít vytvořit program kampaně pro zemi, vyberete si přesně rozpočet pro zemi, který chceme jako zdroj financování.