Jak použít rozšiřující pole pro vyhledávání záznamů v SAP C4C?

Jak použít rozšiřující pole pro vyhledávání záznamů v SAP C4C?

(How to Use an Extension Field for Searching Records in SAP C4C?)

 

Napsal: Dominik Filip, CX Konzultant

 

Řekněme, že váš obchodní reprezentant by chtěl vidět své zákazníky „Accounts“ filtrované podle konkrétní hodnoty rozšířeného pole „Extension field“. Můžete to udělat přímo ve Fiori UI bez SDK přístupu. Potřebujete pouze přístup k Adaptační módu a Vlastním poptávkam nebo požadavky („Adaptation mode“ a „Custom queries“).

 

 1. Začněte adaptaci Adaptation
 2. Klepněte na Advanced Search
 3. Zvýrazněte Advanced Search Panel a vyberte nějakou část (v našem případě General section)
 4. Klepněte na pole Add
 5. Vyberte vaše KUT pole jako vyhledávací parametr
 6. Klepněte na Apply
 7. Ukončete Adaptation, abyste mohli pole používat.

 

Možnost A: Váš obchodní reprezentant nyní může používat hodnotu rozšířeného pole v pokročilém vyhledávání „Advanced Search“ a vytvářet vlastní poptávky „Custom Queries“:

 

Možnost B: Jednotlivé poptávky vytvoříte za ně. Například reprezentant X potřebuje vidět pouze Zákazníků s hodnotou pole „A“ a reprezentant Y s hodnotou pole „B“.

Začněte znovu adaptační mód „Adaptation Mode“ (toto je důležité protože jinak ostatní uživatelé neuvidí vaši vlastní poptávku).

 

 1. Vytvořte jednu poptávku pro pole s hodnotou „A“:
  • a) Klikněte na Advanced Search 
  • b) Vyberte pole s hodnotou „A“
  • c) Klikněte na Save Query As
  • d) Pojmenujte poptávku (napr. KUT A Accounts), udělejte hodnotu výchozí, pokud to vyžadujete
  • e) Uložte
 2. Opakujte kroky a) až e) pro druhú poptávku filtrovanou s hodnotou „B“pre druhý dopyt filtrovaný s hodnotou „B“
 3. Ukončete Adaptation.

Pokud jste měnili Master layout v adaptačním módě, obě vlastní poptávky budou viditelné pro všechny uživatele s přístupem k objektu (v našem případě Zákazníci „Accounts“).

Nebo můžete vybrat layout, přiřazený konkrétní podnikové roli „Business role“ reprezentanta X, vytvořte vlastní poptávku s KUT hodnotou pole „A“. Totéž platí pro postup při reprezentantovi Y, kde se vytvoří nová poptávka a roli se přiřadí hodnota pole „B“.

V takovém případě bude každá poptávka viditelná pouze pro konkrétní specifikované role.

Příště, když se vaši obchodní reprezentanti přihlásí do SAP Cloud 4 Customer, budou moci použít vámi vytvořené vlastní poptávky a vidět pouze požadované záznamy.