Ako použiť rozširujúce pole na vyhľadávanie záznamov v SAP C4C?

Ako použiť rozširujúce pole na vyhľadávanie záznamov v  SAP C4C?

(How to Use an Extension Field for Searching Records in SAP C4C?)

 

Napísal: Dominik Filip, CX Consultant

Povedzme, že váš obchodný reprezentant by chcel vidieť svojich zákazníkov „Accounts“ filtrovaných podľa konkrétnej hodnoty rozšíreného poľa „Extension field“. Môžete to spraviť priamo vo Fiori UI bez SDK prístupu.
Potrebujete iba prístup k Adaptačnému módu a Vlastnými dopytmi („Adaptation mode“ a „Custom queries“).

 1. Začnite Adaptáciu Adaptation
 2. Kliknite na Advanced Search
 3. Zvýraznite Advanced Search Panel a vyberte nejakú časť (v našom prípade General section)
 4. Kliknite na pole Add
 5. Vyberte vaše KUT pole ako vyhľadávací parameter
 6. Kliknite na Apply
 7. Ukončite Adaptation, aby ste mohli pole používať.


Možnosť A:
Váš obchodný reprezentant teraz môže používať hodnotu rozšíreného poľa v pokročilom vyhľadávaní „Advanced Search“ a vytvárať vlastné dopyty „Custom Queries“:

Možnosť B: Jednotlivé dopyty vytvoríte za nich. Napríklad reprezentant X potrebuje vidieť iba Zákazníkov s hodnotou poľa „A“ a reprezentant Y s hodnotou poľa „B“.
Začnite znova adaptačný mód „Adaptation Mode“ (toto je dôležité, pretože inak ostatní užívatelia neuvidia váš vlastný dopyt).

 

 1. Vytvorte jeden dopyt pre pole s hodnotou „A“:
  • a) Kliknite na Advanced Search 
  • b) Vyberte pole s hodnotou „A“
  • c) Kliknite na Save Query As
  • d) Pomenujte dopyt (napr. KUT A Accounts), nastavte ako predvolené, ak to vyžadujete
  • e) Uložte
 2. Opakujte kroky a) až e) pre druhý dopyt filtrovaný s hodnotou „B“
 3. Ukončite Adaptation.

Ak ste menili Master layout v Adaptačnom móde, oba vlastné dopyty budú viditeľné pre všetkých užívateľov s prístupom k objektu (v našom prípade Zákazníci „Accounts“).

Alebo môžete vybrať layout, priradený konkrétnej podnikovej roli „Business role“ reprezentanta X, vytvorte vlastný dopyt s KUT hodnotou poľa „A“. To isté platí pre postup pri reprezentantovi Y, kde sa vytvorí nový dopyt a roli sa priradí hodnota poľa „B“. V takomto prípade bude každý  z dopytov viditeľný iba pre konkrétne špecifikované role. 

Nabudúce, keď sa vaši obchodní reprezentanti prihlásia do SAP Cloud 4 Customer, môžu použiť vami vytvorené vlastné dopytyvidieť iba požadované záznamy.