Ako založiť Amazon Web Services so SAP Marketingovým Cloudom?

Založenie Amazon Web Services so SAP Marketingovým Cloudom

Napísal: Robert Hassel, CX Konzultant

Integrácia Amazon Web Services a SAP Marketing Cloudu poskytuje posielanie mailov prostredníctvom vašich emailov ako Gmail, Hotmail, apod. Takisto zbiera informácie napríklad o doručení, otvorení emailu ako aj o tzv. „hard a soft bounces“.

Požiadavky:
SAP Marketing Cloud (SAP MC), Amazon WEB Services (AWS) účet

Postup:

 1. Najprv, po prihlásení do AWS, si musíte vytvoriť a overiť odosielateľovu adresu pod Simple Email Service -> Identity Management -> Email Addresses.
 2. Po vytvorení emailovej adresy, kliknite na adresu a choďte do Notifications -> Edit Configuration -> Click here to create a new Amazon SNS topic.
 3. Teraz musíte vytvoriť SNS tému (topic) pre „bounces and complaints“, jej názov môže byť napríklad AMAZON_MARKETING.
 4. Vytvorená SNS téma sa dá priradiť k emailu. Choďte späť do Simple Email Service -> Choose your email -> Notifications -> Edit Configuration -> SNS Topic Configuration. Pre „Bounces and Complaints“ priraďte vašu SNS tému a zruš preposielanie emailovej spätnej väzby „Email Feedback Forwarding“, potom stlačte Save Config.
 5. Po týchto krokoch, vytvorte nové poradie „queue“ s rovnakým názvom ako SNS téma. Choďte do Simple Queue Service -> Create New Queue. Vložte svoje meno a vyberte „Standard Queue“ potom stlačte Quick-Create Queue.
 6. Choďte do Identity and Access Management (IAM) -> Groups -> Create New Group. Názov skupiny „Group“ môže byť napríklad Admins, priraďte Administrator Access z Attach Policy, potom stlačte Create Group.
 7. Teraz môžete vytvoriť IAM užívateľov. S IAM užívateľom môžete kontrolovať povolenia a autorizácie. Choďte do Identity and Access Management (IAM) -> Users -> Add user. Vytvorte užívateľa AmazonSES s typom prístupu „Programmatic access“ a priraďte predtým vytvorenú skupinu. Po vytvorení používateľa, dostanete parametre pre prístup k Amazonu: Access Key IDSecret Access Key. Tieto parametre budete potrebovať do SAP Marketingového Cloudu (Communication Systems a Communication Arrangements). Opakujte tento krok pre druhého užívateľa AmazonSQS, ale použite typ prístupu „Console Password with Custom Password“.
 8. Choďte na https://email.eu-west-1.amazonaws.com/ vo vyhľadávači Chrome a otvorte vývojarske nástroje s F12 na klávesnici. Pod Security stlačte View Certificate -> Details a uložte všetky dostupné certifikáty v Base-64. Opakujte tento krok aj pre https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com/. Eu-west-1 je iba príklad, váš región pre Amazon Services sa môže líšiť.
 9. Po týchto 8 krokoch, sa môžeme presunúť do SAP Marketingového Cloudu.
 10. V SAP Marketingovom Cloude, ako admin otvorte Maintain Certificate Trust List app a vyberte Add. Uploadujte všetky certifikáty pre email.eu-west-1 aj sqs.eu-west-1.
 11. Choďte do Communication Systems app a vytvorte 2 systémy: 
  • Systém pre Amazon SES s:
   • System ID: AMAZON SES
   • Host name: email.eu-west-1.amazonaws.com
   • Užívatelia pre Outbound CommunicationUser Name – Amazon ACCES key ID Amazon SES, Password – Secret Access key of user AmazonSES
  • Systém pre Amazon SQS s:
   • SystemID: AmazonSQS
   • Host name: sqs.eu-west-1.amazonaws.com
   • Užívatelia pre Outbound CommunicationUser Name – AmazonSQS, Password – user password of AmazonSQS
 12. Potom choďte do Communication Arrangement a vyberte New:
  • Communication Arrangement for Emails:
   • Scenario: SAP_COM_0016
   • Communication System: AmazonSES
   • Provider ID: sapAmazon
   • Sender Profile ID: your sender profile (Ak ho nemáte, musíte ho vytvoriť)
   • Marketing Area ID: usually Global
   • Port: 443
   • Service URL: https://email.eu-west-1.amazonaws.com:443/
  • Communication Arrangement for Bounce Handling:
   • Scenario: SAP_COM_0039
   • Communication System: AmazonSQS
   • Provider ID: sapAmazon
   • Sender Profile ID: your sender profile (Ak ho nemáte, musíte ho vytvoriť)
   • Marketing Area ID: usually Global
   • Port: 443
   • Service URL: https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com:443/
   • Path: je posledná individuálna časťqueue URL v Amazone“. Napríklad /112255779176/AMAZON_MARKETING
 13. Po založení nastavení, môžete otestovať spojenie. Ak je spojenie funkčné, tak je všetko hotové. Ak spojenie nie je funkčné, skontrolujte celú procedúru alebo ma kontaktujte.