Ako obmedziť merné jednotky v C4C Projekte?

Obmedzenie počtu merných jednotiek v C4C Projekte SAP

Napísal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP C4C je defaultne „aktívnych“ 40 merných jednotiek (Unit of Measurement (UoM)). Ak ich všetky nepotrebujete, alebo chcete vytvoriť nové na definovanie produktov vo svojom systéme, najľahší spôsob je cez „Quantities and Units of Measure“ Fine-Tuning Aktivitu.

Cesta: Business Configuration workcenter – Implementation Projects view – označte the First Implementation project – kliknite na Open Activity Listvyhľadajte *quantity* – kliknite na Quantities and Units of Measure

Tam si môžete vytvoriť a udržiavať dva typy jednotiek – „Trading units“ a „Physical UoM“.


  

Iba  UoMs s aktivačným statusom „Released“ budú zobrazené v užívateľskom rozhraní. Ak nechcete používať niektoré z defaultne nastavených „Released“ UoM, jednoducho zmeňte ich aktivačný status na  „Blocked“ a uložte nové nastavenie.

Takýmto spôsobom môžete blokovať nepotrebné „trading / physical units“ a v dropdown zoznamoch budete mať iba UoM jednotky, ktoré potrebujete (napr. pri vytváraní Produktov, pridávaní Produktov k Ponukám a pod.) namiesto defaultných 40-tich, čo je vhodnejšie pre koncového užívateľa. Iba jedna defaultne nastavená jednotka je povinná a nemôže jej status byť zmenený na „Blocked“ a to je Hodina (Hour(s) (HUR)).

Ak chcete vytvoriť novú fyzikálnu jednotku, najprv skontrolujte, či sa nenachádza medzi jednotkami, ktoré majú status „Blocked“. Ak ju nájdete, jednoducho zmeňte jej status na „Released“. Ak ju nenájdete, vytvoríte ju ako referenciu na jednu z preddefinovaných UoM:

Počiatočný status takto vytvorenej novej jednotky je  „In Preparation“, takže ju následne zmeňte na „Release“, aby sa stala použiteľnou. 

Vymazať sa dajú iba UoM jednotky so statusom „In Preparation“.